Berichten

Berichten - duurzame inzetbaarheid

Laat de cijfers werken voor medezeggenschap, check de cijfers voor de financiële continuïteit en duurzame inzetbaarheid

25/03/2024 - Voor zicht op de continuïteit van een organisatie is het belangrijk dat de ondernemingsraad zich regelmatig laat informeren op het vlak van zowel financiële continuïteit als... lees meer

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid: Doe de OR scan!

24/01/2024 - Er zijn steeds meer ondernemingsraden die aan de slag willen gaan met duurzame inzetbaarheid in hun organisatie. Deze indruk werd bevestigd vanuit de grote opkomst tijdens de... lees meer

Jaaroverzicht 2023

20/12/2023 - Traditiegetrouw blik ik in december terug op het jaar bij Basis & Beleid. lees meer

Dialoogspel duurzame inzetbaarheid

26/10/2023 - Basis & Beleid hanteert voor het thema duurzame inzetbaarheid 4 invalshoeken: Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsinhoud en Arbeidsverhoudingen (Kompier en... lees meer

Inzicht in duurzaamheid: Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en arbeidsverhoudingen (4/5)

20/06/2023 - De invalshoeken voor duurzame inzetbaarheid vanuit Basis & Beleid
Basis & Beleid hanteert voor het thema duurzame inzetbaarheid 4 invalshoeken: Arbeidsvoorwaarden,... lees meer

Inzicht in duurzaamheid (3/5)

25/05/2023 - “Wat moeten we nou echt doen om medewerkers inzetbaar te houden?” Ondernemingsraden, werkgevers, vakbondsmensen en HR-professionals stellen ons die vraag regelmatig. Hij is... lees meer

Inzicht in duurzame inzetbaarheid (2/5)

24/04/2023 - “Wat moeten we nou echt doen om medewerkers inzetbaar te houden?” Ondernemingsraden, werkgevers, vakbondsmensen en HR-professionals stellen ons die vraag regelmatig. Hij is... lees meer

Als het geld oplevert, vergroen je het snelst

12/04/2023 - Zoveel organisaties, zoveel routes naar een duurzaam bedrijf. We bespraken met twee OR's hun rol en werkwijze bij verduurzaming van hun bedrijf. lees meer

Inzicht in duurzame inzetbaarheid 1/5

17/03/2023 - “Wat moeten we nou echt doen om medewerkers inzetbaar te houden?” Ondernemingsraden, werkgevers, vakbondsmensen en HR-professionals stellen ons die vraag regelmatig. Hij is... lees meer

Groene handvatten gezocht

13/02/2023 - Ondernemingsraden: beperkte invloed op verduurzaming.

Veel OR’s vinden dat hun bedrijf goed op weg is met verduurzamen, maar de eigen invloed daarop te beperkt. Ze zoeken... lees meer

Verslag masterclass SPDI 3

12/12/2022 - De derde masterclass duurzame inzetbaarheid op 22 november ging in op hoe een goede organisatie van werk bijdraagt aan bevlogenheid als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Aan... lees meer

Betrokkenheid van medezeggenschap bij duurzaamheid en de klimaattransitie

15/09/2022 - Hoe staat het ervoor met de verduurzaming van Nederlandse bedrijven? En hoe actief stelt de medezeggenschap zich daarbij op? lees meer

Eerste masterclass SPDI enthousiast ontvangen

06/07/2022 - De eerste Masterclass duurzame inzetbaarheid die SPDI op 21 juni 2022 organiseerde, is door de deelnemers enthousiast ontvangen. De bijeenkomst stond in het teken van de... lees meer

Duurzame inzetbaarheid begint bij duurzaam HRM

24/05/2022 - De spanning op de arbeidsmarkt neemt meer en meer toe. De krapte op de arbeidsmarkt was volgens het CBS al groot met 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen in het laatste... lees meer

Masterclass SPDI: Duurzame inzetbaarheid

18/04/2022 - In juni, september en november 2022 biedt SPDI voor HR, OR en werkgevers- en werknemers (vertegenwoordigers) een reeks Masterclasses aan. lees meer

(Geen) tijd voor Duurzame Inzetbaarheid

17/03/2022 - De arbeidsmarkt is krap en dat lijkt voorlopig niet minder te worden. Bedrijven hebben de grootste moeite om de goede mensen te krijgen en vast te houden. Daarbij vissen ze ook... lees meer

Terug naar kantoor, hoe dan?

18/02/2022 - Tot de eerste lockdown in 2020 werkten we allemaal wel eens een dagje thuis. Maar ineens volledig vanuit huis werken was voor een groot deel van werkend Nederland nieuw.... lees meer

Zij leefden nog lang en gelukkig

23/09/2021 - Over de oorzaken en gevolgen van werkdruk is al veel geschreven. Over de aanpak van een te hoog oplopende werkdruk ook. Over de periode die daarna volgt is echter minder... lees meer

Subsidie op duurzame inzetbaarheid is hot

18/05/2021 - Voor oudere werknemers is het sinds 1 januari 2021 (tijdelijk) fiscaal mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Voor medewerkers met een zwaar beroep is er zelfs subsidie... lees meer

Is de verlofspaarregeling de ontbrekende schakel bij duurzame inzetbaarheid?

21/02/2021 - In december schreven we al over de subsidieregeling duurzame inzetbaarheid. Hierbij kunnen sectoren subsidie aanvragen voor RVU-uitkeringen en bij investeringen in Duurzame... lees meer

Jaaroverzicht

21/12/2020 - Voor velen is 2020 een verloren jaar om snel te vergeten. Maar het is ook jaar waarin we veel nieuwe vaardigheden geleerd hebben, creatief zijn geweest en ons... lees meer

Eerder stoppen met werken of vitaal tot aan het pensioen?

18/12/2020 - In het pensioenakkoord is onder andere afgesproken dat er een bedrag van 960 miljoen beschikbaar gesteld wordt om werkenden tot hun AOW-leeftijd inzetbaar houden en de... lees meer

Ondernemingsraden en duurzame inzetbaarheid

19/10/2020 - Basis & Beleid voert voor sociale partners onderzoeken uit naar en geeft advies over Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers bij verschillende organisaties in vele sectoren.... lees meer

Hoera voor het exoskelet?!

18/02/2020 - In de afgelopen decennia is het werk sterk veranderd. Technologische ontwikkelingen zijn hier in belangrijke mate de oorzaak van: digitalisering, automatisering en robotisering,... lees meer

Werkdruk & leiderschap

20/01/2020 - Afgelopen week rapporteerde de Raad voor regeringsbeleid (WRR) dat de helft van uitval door ziekte, door het werk zelf wordt veroorzaakt. Schokkend, en helaas niet verrassend.... lees meer

Het jaaroverzicht van Basis & Beleid

18/12/2019 - Wij vinden ons werk heel vanzelfsprekend. Maar als we er even bij stilstaan, realiseren we ons beter dat het werk eigenlijk heel bijzonder en zinvol is. Ook daarom is de... lees meer

Het generatiepact

05/06/2019 - Het generatiepact is een onderwerp dat in veel cao-onderhandelingen op tafel ligt en in veel cao’s zijn er nu al afspraken over gemaakt. Soms wordt het een generatiepact... lees meer

Werkdruk

13/03/2019 - Werkdruk is “hot”. Om werkdruk goed te begrijpen nemen we in dit artikel de werkdruk van een operator onder de loep, in combinatie met het ‘Job Demands Resource model’. lees meer

Een terugblik op 2018

18/12/2018 - Het afgelopen jaar hebben we weer veel leuke projecten mogen uitvoeren voor sociale partners (vakbonden en werkgevers), en vooral over werkdruk en duurzame inzetbaarheid (DI).... lees meer

De rol van de OR in de aanpak van werkdruk

26/09/2018 - Eerder schreven wij al over werkdruk en de factoren die hier invloed op hebben. Maar wat als een directie de werkdruk niet herkent, niet serieus neemt of simpelweg stelt dat er... lees meer

Duurzame inzetbaarheid: cao of OR-tafel?

13/06/2018 - In veel cao’s worden afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid: bijvoorbeeld door studieafspraken op te nemen of door arbeidsvoorwaardelijke regelingen af te spreken, die... lees meer

Waarom zijn werkdruk en stress op het werk zo’n veelkoppig monster?

20/03/2018 - Stress op het werk is al een aantal jaar beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische... lees meer

Duurzame inzetbaarheid voor Piet

11/12/2017 - Duurzame Inzetbaarheid is niet ‘sexy’ maar het is wel een ‘trending topic’. Dat bleek tijdens OR-live waar we de workshop ‘Duurzame Inzetbaarheid: wat is het, wat zijn de trends... lees meer