Instemmingsaanvraag

De ondernemer moet een groot aantal regelingen met betrekking tot personele zaken aan de OR ter instemming voorleggen, voordat deze worden ingevoerd, ingetrokken of gewijzigd. De onderwerpen vindt u in artikel 27 van de WOR.

De WOR stelt de volgende eisen aan een instemmingsaanvraag:

  • Het voorgenomen besluit wordt schriftelijk aan de OR voorgelegd.
  • De instemmingsaanvraag geeft een overzicht van de beweegredenen voor het voorgenomen besluit.
  • De instemmingsaanvraag geeft inzicht in de gevolgen die het voorgenomen besluit heeft voor het personeel.

Aandachtspunten bij instemmingsrecht:

  • De OR heeft geen instemmingsrecht als het onderwerp al inhoudelijk is geregeld in de cao. Als de cao ruimte laat voor verdere invulling of uitwerking, is die verdere invulling of uitwerking wel instemmingsplichtig.
  • Er heeft minstens één overlegvergadering plaatsgevonden, voordat de OR zijn schriftelijke reactie op de instemmingsaanvraag geeft.
  • Als de OR geen instemming geeft kan de bestuurder vervangende instemming vragen aan de kantonrechter.
  • Als de OR niet om instemming is gevraagd, roept de OR de nietigheid uit en kan naar de kantonrechter stappen.

Basis & Beleid ondersteunt ondernemingsraden bij instemmingsaanvragen (artikel 27 WOR) door inhoudelijke beoordeling van voorgenomen besluiten, begeleiding bij het overleg met bestuurder en HR en het opzetten van participatieve trajecten.