Instemmingsaanvraag

Instemmingsrecht OR

Ondernemingsraden hebben volgens artikel 27 van de WOR instemmingsrecht bij het invoeren, intrekken of wijzigen een groot aantal regelingen. Het gaat vooral om personele zaken zoals een winstdelingsregeling, werktijden- of de vakantieregeling. Het artikel geeft een uitputtende opsomming van de besluiten waarover instemming moet worden gevraagd. De OR heeft op deze onderwerpen dus een ‘veto’.

Inhoud van de instemmingsaanvraag

De WOR stelt de volgende eisen aan een instemmingsaanvraag:

  • Het voorgenomen besluit wordt schriftelijk aan de ondernemingsraad voorgelegd.
  • De instemmingsaanvraag geeft een overzicht van de beweegredenen voor het voorgenomen besluit.
  • De instemmingsaanvraag geeft inzicht in de gevolgen die het voorgenomen besluit heeft voor het personeel.

Aandachtspunten bij instemmingsrecht

  • De OR heeft geen instemmingsrecht als het onderwerp al inhoudelijk is geregeld in de cao. Als de cao ruimte laat voor verdere invulling of uitwerking, is die verdere invulling of uitwerking wel instemmingsplichtig.
  • Er heeft minstens één overlegvergadering plaatsgevonden, voordat de OR zijn schriftelijke reactie op de instemmingsaanvraag geeft.
  • Als de OR geen instemming geeft kan de bestuurder vervangende instemming vragen aan de kantonrechter.
  • Als de OR niet om instemming is gevraagd, roept de OR de nietigheid uit en kan naar de kantonrechter stappen.

Ondersteuning door Basis & Beleid

Basis & Beleid ondersteunt ondernemingsraden bij instemmingsaanvragen (artikel 27 WOR) door inhoudelijke beoordeling van voorgenomen besluiten en begeleiding in het proces (overleg met bestuurder en HR, communicatie met de achterban, afstemming met vakorganisaties).

Heeft u een vraag, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een eerste adviesgesprek is geheel kosteloos. We geven graag de eerste informatie die nodig is om te bepalen of er een expert ingehuurd kan worden. Is de vraag te ingewikkeld om in een telefoontje te beantwoorden, dan stellen wij graag een offerte op.