Adviesaanvraag

Adviesrecht OR

Ondernemingsraden moeten volgens artikel 25 van de WOR om advies gevraagd worden bij belangrijke financieel-economische en bedrijfsorganisatorische besluiten van de ondernemer. Het artikel geeft een uitputtende opsomming van besluiten waarover advies moet worden gevraagd. Dit varieert van reorganisaties, fusies en overnames tot het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten, het aangaan van leningen en het verstrekken van financiële zekerheden.

Inhoud van de adviesaanvraag

 • een overzicht van de beweegredenen, de onderbouwing van het besluit;
 • de gevolgen die het besluit zal hebben voor het personeel;
 • de maatregelen die de ondernemer wil treffen voor het opvangen van deze gevolgen (sociaal plan).

De ondernemingsraad moet dus niet alleen een advies geven over de maatregelen zelf, maar ook over de sociale gevolgen en het sociaal plan. Dit laatste wordt veelal overeengekomen tussen de ondernemer en de vakbonden. Afstemming tussen OR en vakbonden is daarom van belang.

Aandachtspunten

 • De adviesaanvraag moet tijdig zijn (OR moet nog invloed kunnen hebben)
 • Alle benodigde informatie moet beschikbaar zijn om goed te kunnen adviseren
 • Er moeten goede afspraken gemaakt worden over geheimhouding 
 • Afspraken over het tijdstip van adviseren, balans tussen snelheid en zorgvuldigheid (Tijdsdruk)
 • Overlegprocedure: ten minste één overlegvergadering, neem de ruimte om te onderhandelen over de adviesaanvraag
 • De formulering van het advies, zonder mitsen of maren, met de gemaakte afspraken
 • Na het advies volgt het besluit van de bestuurder, dan pas blijkt of het advies wordt overgenomen
 • De OR kan in beroep als het advies niet wordt overgenomen, bij de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam

U kunt hier ons productblad Krachtig adviseren bij een adviesaanvraag downloaden.

Basis & Beleid ondersteunt bij adviesaanvragen

Basis & Beleid ondersteunt ondernemingsraden bij de behandeling van adviesaanvragen. In overleg met de OR beoordelen we het voorgenomen besluit inhoudelijk (contra-expertise). Daarnaast begeleiden we de OR in het adviestraject. Daarbij adviseren we o.a. bij de communicatie met de achterban, de afstemming met vakorganisaties en in het overleg met de bestuurder).

Heeft u een vraag, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een eerste adviesgesprek is geheel kosteloos. We geven graag de eerste informatie die nodig is om te bepalen of er een expert ingehuurd kan worden. Is de vraag te ingewikkeld om in een telefoontje te beantwoorden, dan stellen wij graag een offerte op.