OR Advies

OR Advies
Deskundige ondersteuning voor ondernemingsraden

Ondernemingsraden dragen bij aan het goed functioneren van de onderneming. Die belangrijke taak is vastgelegd in de wet op de ondernemingsraden (WOR). Vaak kan de OR dit zelf, en soms is er externe ondersteuning nodig bij het behandelen van een adviesaanvraag of instemmingsaanvraag. In de WOR is daarom vastgelegd dat een OR niet alleen recht heeft op scholing, maar ook een externe deskundige kan inschakelen voor advies of begeleiding. Basis & Beleid adviseert en ondersteunt OR’s op die momenten dat het nodig is onder ander bij:

Externe deskundige

Basis & Beleid is sinds 1991 het adviesbureau voor ondernemingsraden. Onze adviseurs zijn echte specialisten en hebben veel ervaring met en kennis van medezeggenschap, organisatiestrategie, financiën, HR en arbeidsverhoudingen. Als externe deskundige adviseren wij OR’s inhoudelijk en begeleiden wij ook het proces. Wij worden bijvoorbeeld vaak gevraagd:

 • Voor begeleiding bij het behandelen van een adviesaanvraag of instemmingsaanvraag. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, een fusie of een overname of bij wijziging van arbeidsvoorwaarden.
 • Voor strategische begeleiding bij complexe adviesaanvragen
 • Als de OR een second opinion wil over een ingrijpend voorgenomen besluit
 • Wanneer een OR wil sparren met een deskundige
 • Voor het versterken van het overleg tussen OR en directie
 • Voor scholing, om uw kennis of vaardigheden te vergroten
 • Bij vragen over de vormgeving van de medezeggenschap

In een vrijblijvend intakegesprek bespreken we de vragen van de OR, en stellen wij de werkwijze voor. Op basis daarvan stellen we een offerte op zodat duidelijk is wat u van ons kunt verwachten.

Ook een personeelsvertegenwoordiging (PVT) kan met vragen contact opnemen. Heeft u 10 tot 50 medewerkers, dan moet u een personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben met minimaal 3 leden, als de meerderheid van uw werknemers daarom vraagt. Vraagt het personeel daar niet om? Dan moet u het personeel inspraak geven tijdens een personeelsvergadering. Een ondernemingsraad (OR) is bij minder dan 50 medewerkers niet verplicht. Een OR mag vrijwillig worden opgezet. Bij minder dan 10 werknemers kunt u vrijwillig een PVT opzetten.

Basis & Beleid voor advies op maat

Basis & Beleid is het adres voor ondernemingsraden die behoefte hebben aan deskundige ondersteuning. Elke adviseur van Basis & Beleid heeft zijn eigen achtergrond en expertise. Wat we delen is de aandacht voor het belang van de medewerkers, zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Wij delen graag onze kennis en ervaring met de OR.

Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een eerste adviesgesprek is geheel kosteloos. We geven graag de eerste informatie die nodig is om te bepalen of er een expert ingehuurd kan worden. Is de vraag te ingewikkeld om in een telefoontje af te handelen, dan stellen wij graag een offerte op.  

Vacature ((Senior) Organisatieadviseur)
030-2331272

Vacature

lees meer

Han ter Halle (Han)
06-52522086

Han ter Halle

lees meer

Reinier Hoogendorp (Reinier)
06-20400425

Reinier Hoogendorp

lees meer

Simone van Houten (Simone)
06-58799090

Simone van Houten

lees meer

Sten Nouwens (Sten)
06-58919936

Sten Nouwens

lees meer

Reinier Stroo (Reinier)
06-13468553

Reinier Stroo

lees meer

Angélique van de Velde (Angélique)
06-30622299

Angélique van de Velde

lees meer

Caroline van Wessem (Caroline)
06-10289889

Caroline van Wessem

lees meer

Voorbeelden

Huisbegeleider van de Centrale Ondernemingsraad

In een groot Nederlands internationaal bedrijf in chemie en gezondheid, heeft Basis & Beleid zich ontwikkeld tot de 'huisbegeleider' van de Centrale Ondernemingsraad en een aantal aangesloten ondernemingsraden. We ondersteunden bij een groot aantal trajecten, waaronder:

 • sanering van de staf
 • aan- en verkopen van bedrijven
 • de reactie van de COR op de strategienota van de Raad van Bestuur
 • analyses van jaarrekeningen en de financiële positie

Productiebedrijf in hulpmiddelen voor ziekenhuizen

Een middelgroot productiebedrijf in hulpmiddelen voor ziekenhuizen met een Duitse moeder zag het maken van standaardproducten verplaatst naar lagelonenlanden. Na tussenkomst van bonden en adviezen van Basis & Beleid is afgesproken dat in Nederland een nieuwe fabriek het hogekostensegment gaat bedienen, als enige in het concern.

Westerschelde Ferry

Bij Westerschelde Ferry denkt de OR, ondersteund door Basis & Beleid, mee over een reeks strategische onderwerpen. Niet alleen over nieuw materieel en energievraagstukken, maar ook over de betekenis van de eigen onderneming binnen het openbaar vervoer, de toerismeketen en de gemeente Breskens. Het is in Zeeland niet onopgemerkt gebleven.

Telecombedrijf

Mede dankzij een contra-expertise van Basis & Beleid zag een onderdeel van een groot telecombedrijf af van de voorgenomen sluiting van alle winkels voor een specifieke markt. De OR wist de Raad van Bestuur ervan te overtuigen dat de business case ondeugdelijk was, mede omdat er geen gebruik was gemaakt van de kennis van winkelmanagers en uitvoerend personeel. Het plan werd volledig ingetrokken. Daarna heeft Basis & Beleid voor ondernemingsraden bij dit bedrijf verschillende andere opdrachten mogen uitvoeren.

Cosmetisch familiebedrijf

Bij een cosmetisch familiebedrijf heeft een onderzoek door Basis & Beleid eraan bijgedragen dat het bedrijf meer lucht kreeg en dat een deel van de voorgenomen ontslagen niet hoefde door te gaan. Dat is niet gebeurd door nieuw kapitaal aan te trekken (daar houdt Basis & Beleid zich niet mee bezig) maar door aandeelhouders van dit familiebedrijf ervan te overtuigen dat de aansturing beter en moderner kon.

Praten over bonussen

Door de inzet van Basis & Beleid bij verschillende bedrijven hebben medewerkers  bij de verkoop van het bedrijf meegeprofiteerd. Door voor te stellen niet alleen managers en directie een bonus te geven bij de verkoop, maar alle medewerkers. Ondernemingsraden vinden praten over bonussen vaak ongemakkelijk. Basis & Beleid heeft er geen moeite mee.

Overeenkomst met vakbonden

Het komt vaker voor, bedrijven die met de OR een sociaal plan willen afsluiten, zonder betrokkenheid van vakbonden. Bij een middelgroot bedrijf in kranen waarschuwde Basis & Beleid de OR voor nadelen die hier voor beide partijen aan vastzitten. De OR nam de waarschuwing ter harte en het bedrijf kwam tot een overeenkomst met vakbonden.

Angstcultuur ziekenhuis

Een ziekenhuis haalde externe adviseurs in huis om gesprekken te organiseren over de hoge werkdruk op de operatiekamers. De OR waarschuwde dat daar weinig van verwacht kon worden, omdat er sprake was van een angstcultuur. Uiteindelijk is Basis & Beleid ingeschakeld. OR en bestuurder vonden het vanwege onze achtergrond waarschijnlijk dat werknemers onze adviseurs wél voldoende zouden vertrouwen. Ook onze meetinstrumenten speelden bij de beslissing een rol.

Werknemerscommissaris

Een werknemerscommissaris als voorwaarde. Bij verkoop van een bedrijf kan het van belang zijn om de eigen positie te borgen. Eén van de manieren waarop dat kan is via een werknemerscommissaris. Als dat vanwege het structuurregime niet al automatisch van toepassing is, kan dat ook vrijwillig. Met succes heeft Basis & Beleid hier bij diverse bedrijven over geadviseerd.

Arbeidsvoorwaardenregeling

Ondernemingsraden zonder eigen cao en geen algemeen verbindende cao waar ze onder vallen kunnen Basis & Beleid vragen hun eigen arbeidsvoorwaardenregeling vergelijken met een  cao of andere arbeidsvoorwaardenregeling. Dat kan leiden tot aanpassingen van de eigen arbeidsvoorwaarden of tot het volgen van de onderzochte cao. Maar soms tot tevredenheid over de eigen arbeidsvoorwaarden en een eind aan een (lange) discussie.