OR advies

Ondersteuning van de OR 

Van ondernemingsraden wordt veel gevraagd bij een adviesaanvraag op grond van artikel 25 van de Wet op ondernemingsraden (WOR). Het gaat dikwijls om ingrijpende processen als: 

  • reorganisatie met collectief ontslag en sociaal plan.
  • bedrijfssluiting, sluiten van een vestiging.
  • fusie en overname.
  • uitbesteding en verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland.

Ondernemingsraden hebben een belangrijke positie in het HR-beleid van de onderneming op grond van het instemmingsrecht (artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden), bijvoorbeeld bij:

  • de vaststelling van roosters.
  • invoering van een functiewaarderingssysteem.
  • cameratoezicht.
  • het opleidingsbeleid.
  • onderzoek naar verstoorde arbeidsverhoudingen (angstcultuur) et cetera.

We ondersteunen de OR niet alleen met onze HR-kennis en juridische kennis, maar ook met arbeidsvoorwaardenvergelijkingen en financiële berekeningen bij roosters of andere zaken.

De achterban verwacht veel van de OR, de verhoudingen staan op scherp en de voorgenomen besluiten moeten getoetst worden op nut en noodzaak, financiële onderbouwing, werkbaarheid van de resterende organisatie et cetera. Dit vereist specialistische kennis en ervaring die niet altijd bij de OR aanwezig is. 

De adviseurs van Basis & Beleid bieden op verschillende manieren ondersteuning bij het beoordelen en beantwoorden van de voorgenomen besluiten, die bij OR ter advisering of instemming voorliggen:

Contra-expertise-onderzoek

We doen, in opdracht van ondernemingsraden, onderzoek naar nut en noodzaak, financiële onderbouwing en organisatorische consequenties van de voorgenomen maatregelen. Dit doen we bijvoorbeeld door het bedrijf in te gaan, relevante documenten op te vragen, te analyseren en diepte-interviews te houden.

Strategische begeleiding bij het adviestraject of instemmingstraject

Complexe trajecten vragen veel van een ondernemingsraad. Onze adviseurs ondersteunen de OR tijdens het traject, bijvoorbeeld bij het overleg met de bestuurder, de afstemming met de vakorganisaties, communicatie met de achterban of bij het opstellen van een adviestekst of antwoord op een instemmingsaanvraag.

Scholing van de ondernemingsraad

Ondernemingsraden die graag zelf een advies- of instemmingstraject willen vorm geven, maar waar nog kennis en/of vaardigheden ontbreken, geven we graag een training on-the-job, in de vorm van een werkconferentie. Samen met de adviseur wordt gewerkt met de actuele aanvraag, en gaat de ondernemingsraad aan de slag.

Vormgeving van de medezeggenschap

We adviseren ondernemingsraden ook bij de vormgeving van de medezeggenschap zelf. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe medezeggenschapsstructuur.

Met een training op maat helpen we de ondernemingsraad een volgende stap in de professionalisering van de medezeggenschap te zetten.

Door een eigen visie te ontwikkelen, en samen met de bestuurder de agenda van de toekomst vast te stellen, wordt uw ondernemingsraad proactief en houdt u grip op de inhoud en de kwaliteit van overlegvergaderingen, en specifiek het artikel 24 overleg. 

Meer informatie:

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Track-record: OR-advies

Selectie van ondernemingsraden waarvoor Basis & Beleid opdrachten heeft uitgevoerd.

Bekijk de lijst

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl