Basis & Beleid Organisatieadviseurs

Basis & Beleid Organisatieadviseurs

Hét adviesbureau voor ondernemingsraden, vakbonden en sociale partners

OR Advies

Deskundige ondersteuning voor ondernemingsraden

lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Concrete en doeltreffende adviezen voor sociale partners en ondernemingsraden

lees meer

Onderzoek en cao-advies

Praktisch en resultaatgericht - voor vakbonden en sociale partners

lees meer

Basis & Beleid is ervan overtuigd dat medezeggenschap en participatie van werknemers wezenlijk bijdragen aan goede arbeidsrelaties en een gezonde bedrijfsvoering. Wij vinden samen met u oplossingen die alle belanghebbenden recht doen, bijvoorbeeld bij een adviesaanvraag over een reorganisatie of bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid. Altijd met onze inhoudelijke expertise en met vaardigheid in het proces.