Werkdruk: een integrale analyse

Wij zien werkgevers, werknemers en leidinggevenden worstelen om het begrip werkdruk überhaupt te begrijpen: wat is het, hoe ontstaat het, hoe kunnen we het voorkomen?

Basis & Beleid geeft sociale partners, werkgevers, werknemers en leidinggevenden inzicht in de specifieke onderliggende factoren van het ontstaan van werkdruk. We nemen daarin de organisatie als vertrekpunt in de analyse. Hierbij maken wij gebruik van een bewerkte vorm van het ‘job demands resources model’.

We maken inzichtelijk of taakeisen en regelmogelijkheden in balans zijn. En geven aanbevelingen hoe de balans versterkt kan worden. Daarin hebben we oog voor structurele verbeteringen in de organisatie, met aandacht voor de individuele medewerker.

Onderdelen in onze aanpak

Quickscan:

 • Organisatieontwikkelingen
  °  Ontwikkelingen personeelsbestand (bruto en netto capaciteit)
  °  Inventarisatie bestaande initiatieven en HR-data
 • Werksessie met MT
 • Werksessies met medewerkers
 • Opstellen tussenrapportage met belangrijkste bevindingen, en bespreken met sociale partners
 • Op basis van de keuzes van sociale partners, oplossingsrichtingen uitwerken die haalbaar en effectief zijn en kunnen rekenen op draagvlak
 • Eindrapportage opstellen en bespreken met sociale partners.

Kern van onze aanpak:

 • Gedegen analyse. Oplossingsrichtingen gericht op bronaanpak op korte en lange termijn
 • Scherp oog voor arbeidsverhoudingen. Gedegen procesbegeleiding
 • Hoge mate van betrokkenheid van medewerkers en andere stakeholders
 • Specifiek voor sociale partners.

Meer lezen over werkdruk? Neem contact op met onze adviseurs of lees een van onderstaande berichten: