Cao vergelijking
Een goede cao

Een goede cao speelt in op wensen van medewerkers, HR-vraagstukken en ontwikkelingen in de sector. Werknemers hechten aan goede arbeidsvoorwaarden die ruimte bieden voor eigen wensen. Werkgevers willen arbeidsvoorwaarden die passen bij het bedrijf en de sector en die concurrerend zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Naast de financiële waarde zijn respect, waardering en vertrouwen van belang voor de bril waardoor werknemers en werkgevers naar de arbeidsvoorwaarden kijken. Basis & Beleid ziet goede arbeidsverhoudingen als een belangrijk smeermiddel voor de totstandkoming van cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Cao vergelijking

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een cao of arbeidsvoorwaardenregeling te willen vergelijken met andere, bijvoorbeeld:

  • Een dispensatie aanvraag voor een eigen cao, in plaats van de algemeen verbindend verklaarde cao
  • Een discussie over betere regelingen in een verwante cao
  • Een bedrijf met arbeidsvoorwaardenregelingen die een cao wil gaan volgen
  • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na een fusie/overname

Basis & Beleid maakt voor elke vraag een aanpak op maat, waarbij alle partijen betrokken zijn. Dat levert een kwalitatief goed resultaat op met groot draagvlak.