Arbeidsvoorwaardelijke regelingen en cao-afspraken

In veel cao’s zijn afspraken gemaakt die inzetbaarheid bevorderen. Veel voorkomende afspraken gericht op latere leeftijd, zijn:

 • Extra leeftijdsverlof of een generatiepact.
 • Vrijstelling van nachtwerkwerk of consignatie.
 • Regeling vervroegd uittreden.

Daarnaast worden steeds meer arbeidsvoorwaardelijke afspraken gemaakt die bijdragen aan de inzetbaarheid van alle medewerkers, waarbij er meer aandacht is voor het behoud van inzetbaarheid, zoals:

 • Individuele keuzebudgetten.
 • Vitaliteits(spaar)regelingen.
 • Het aanpassen van werktijden, ploegenroosters en consignatieroosters.

Basis & Beleid helpt sociale partners bij het maken van deze afspraken. We vinden het belangrijk dat regelingen effectief, uitvoerbaar en generatieproof zijn, maar bovenal dat er draagvlak voor is. Onze werkzaamheden bestaan vaak uit:

 • Het inbrengen van ervaringen uit andere sectoren/bedrijven.
 • Het doorrekenen van de (financiële) effecten van verschillende regelingen en eventuele overgangsregelingen.
 • Het inzichtelijk maken van eventuele knelpunten, alternatieven en het draagvlak onder stakeholders.

Uiteindelijk willen we dat er afspraken worden gemaakt die effectief zijn en kunnen rekenen op draagvlak. Wij brengen ervaring en kennis in, maar zitten niet op de stoel van sociale partners.

Kern van onze aanpak:

 • Zorgvuldige analyse, met oplossingsrichtingen op korte en lange termijn.
 • Ruime ervaring. Scherp oog voor arbeidsverhoudingen. Gedegen procesbegeleiding, zonder op de stoel van sociale partners te zitten.
 • Bekend met actuele ontwikkelingen in ‘cao-land’.
 • Unieke combinatie van algemene kennis van DI en ‘rekenkracht’.
 • Draagvlak voor adviezen.

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs