Cao vernieuwing

Cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen zijn belangrijke HR-instrumenten. Naast het regelen van primaire zaken als loon, pensioen, vakantie en werktijden kunnen arbeidsvoorwaarden een rol spelen bij het aanpakken van vraagstukken als inzetbaarheid, flexibiliteit en vakmanschap. Arbeidsvoorwaarden bieden kaders en faciliteiten om te investeren in:

  • ontwikkeling
  • vakmanschap
  • gezondheid
  • de balans tussen werk en privé

Een goede cao

Een goede cao speelt in op wensen van medewerkers, HR-vraagstukken en ontwikkelingen in de sector. Werknemers hechten aan goede arbeidsvoorwaarden die ruimte bieden voor eigen wensen. Werkgevers willen arbeidsvoorwaarden die passen bij het bedrijf en de sector en die concurrerend zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Naast de financiële waarde zijn respect, waardering en vertrouwen van belang voor de bril waardoor werknemers en werkgevers naar de arbeidsvoorwaarden kijken. Basis & Beleid ziet goede arbeidsverhoudingen als een belangrijk smeermiddel voor de totstandkoming van cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Cao-vernieuwing

Basis & Beleid kan cao-partijen helpen cao's te vernieuwen, te ontwikkelen en een nieuwe impuls te geven aan de arbeidsverhoudingen. Basis & Beleid adviseert en begeleidt cao-partijen om te komen tot arbeidsvoorwaardelijke oplossingen voor vraagstukken die binnen een sector of organisatie spelen. Bijvoorbeeld het omzetten van seniorenregelingen naar regelingen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid zoals een persoonlijk budget, scholingsvouchers of vitaliteitschecks. U kunt hieronder onze whitepaper over cao-vernieuwing downloaden.

Praktisch en resultaatgericht

Wij werken met een aanpak op maat en zoeken oplossingen die passen bij de arbeidsverhoudingen en de specifieke situatie in de sector of bedrijf. Onze werkwijze is praktisch en resultaatgericht.