Fusies en overnames

Een fusie of overname is een ingrijpend proces en heeft vaak vergaande gevolgen. Een voorgenomen besluit tot overname, verkoop of fusie is op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR art. 25), adviesplichtig. De beoordeling van de risico’s en alle ins- en outs van dergelijke ingrijpende plannen is complex. Bovendien zijn de ervaringen met fusies en overnames niet altijd positief, daarom is het verstandig dat een OR externe adviseur inschakelt ter ondersteuning.

Basis & Beleid expert bij fusies en overnames

Basis & Beleid beschikt over ruime ervaring met het beoordelen van fusies en overnames voor de OR en heeft alle disciplines in huis. Waar besteden we aandacht aan? Bij de beoordeling kijken wij onder andere naar:

  • Het kopersprofiel: wat voor een type onderneming is de overnemende partij. Is dat Private Equity of een bedrijf in dezelfde sector? Wat is de strategie en zijn de overnamemotieven? 
  • De beoordeling van de businesscase: wat zijn de omzetprognoses, de winst- en cash flow verwachtingen en verwachte investeringen?
  • De financiering: in welke mate wordt de overname gefinancierd met eigen vermogen, dan wel door het aangaan van schulden? Wat zijn de effecten hiervan op liquiditeit en solvabiliteit?
  • De gevolgen van een fusie of overname voor werknemers, zoals collectieve ontslagen, de werkgelegenheid op lange termijn en de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden.
  • Rechten van werknemers, waaronder de Wet Overgang Onderneming, en mogelijke integratie- en harmonisatie-effecten.

Onderzoek en begeleiding

Basis & Beleid begeleidt en adviseert de OR bij de inhoudelijke beoordeling. In overleg met de OR interviewen wij sleutelpersonen van de eigen organisatie én van de overnemende partij, analyseren wij documenten, voeren wij financiële analyses uit, et cetera. Daarnaast begeleiden we de OR in de overleggen met verschillende stakeholders, zoals directie, kopers en vakbonden en bij het informeren van de achterban. We ondersteunen de OR ook bij het maken van schriftelijke afspraken met de koper of de eigen directie. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben de werkgelegenheid en het sociaal plan. Ook kan Basis & Beleid hulp bieden bij het opstellen van de adviestekst. 

Download hier ons productblad Krachtig adviseren bij fusies en overnames.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.