Fusies en overnames

Ondernemingsraden maken regelmatig mee dat de directie besluit hun bedrijf, of onderdelen daarvan, te verkopen aan een andere onderneming. Het kan ook zo zijn dat de eigen onderneming de overnemende partij is. Dit gebeurt soms onder de noemer fusie. In sommige gevallen terecht; als er sprake is van twee gelijkwaardige partijen. Vaak is er in de praktijk sprake van een overname omdat een van de twee partijen veel sterker is.

Wet op de ondernemingsraden, artikel 25

Een voorgenomen besluit tot overname, verkoop of fusie is op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), artikel 25, adviesplichtig. De beoordeling van de risico’s en alle ins- en outs van dergelijke ingrijpende plannen is complex. Bovendien zijn de ervaringen met fusies en overnames niet altijd positief.

Basis & Beleid expert bij fusies en overnames

Basis & Beleid beschikt over ruime ervaring met het beoordelen van fusies en overnames voor de OR en heeft alle disciplines in huis. Waar besteden we aandacht aan?

  • Het kopersprofiel: wat voor type onderneming is de overnemende partij. Is dat Private Equity of een bedrijf in dezelfde sector en wat is de strategie en de overnamemotieven?
  • De beoordeling van de business case: wat zijn de omzetprognoses, de winst- en cash flow verwachtingen in relatie tot de investering?.
  • De financiering: in welke mate wordt de overname gefinancierd met eigen vermogen, dan wel door het aangaan van schulden en wat zijn de effecten hiervan op liquiditeit en solvabiliteit?
  • De gevolgen voor werknemers, zoals collectieve ontslagen, de werkgelegenheid op lange termijn en de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden.
  • Rechten van werknemers, waaronder de Wet Overgang Onderneming, en mogelijke integratie- en harmonisatie effecten.

Onderzoek en begeleiding

Basis en Beleid doet zelfstandig onderzoek, door sleutelpersonen van de eigen organisatie én van de overnemende partij te interviewen, documenten te analyseren, financiële analyses uit te voeren, et cetera. We rapporteren uiteraard aan de OR. We begeleiden de OR om het adviestraject bij de fusie en overname zorgvuldig te laten verlopen. Zo ondersteunen we de OR bij het maken van schriftelijke afspraken met de koper of de eigen directie. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de omvang van het eigen vermogen, de werkgelegenheid en het sociaal plan. Ook kan Basis & Beleid hulp bieden bij het opstellen van de adviestekst.

Download hier ons productblad Krachtig adviseren bij fusies en overnames.

Een voorbeeld 

(klik op het logo hieronder)

   

Meer weten? Neem contact op met ons secretariaat.