Training van de OR

Training voor de ondernemingsraad

Iedere ondernemingsraad heeft wettelijk recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. Als de OR groter is of als er commissies zijn neemt dit aantal toe. Scholing draagt bij aan de professionaliteit van de OR. Het is daarom belangrijk dat de OR hier samen met de bestuurder afspraken over maakt.

Beginnende OR

Voor de beginnende OR verzorgen wij een starttraining waarmee de OR snel in staat is om zijn taak te vervullen. Onderdelen van deze training zijn onder andere:

 • ​de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 
 • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de OR 
 • de advies- en instemmingsaanvragen
 • de (mogelijke) toegevoegde waarde van de OR voor de organisatie 
 • de rol die de OR wil spelen: reactief of proactief? En hoe doe je dat?
 • de communicatie met de achterban
 • een werkplan; hoe vertaal je mooie voornemens naar concrete plannen?

Onze adviseurs hebben veel ervaring met advies- en instemmingsaanvragen, daardoor zijn de trainingen die wij geven praktisch en direct toepasbaar. In een voorgesprek met de OR bespreken wij de actuele ontwikkeling en verwerken wij deze in de training. 

Training financieel inzicht

Voor de OR zijn de cijfers van een bedrijf van belang om beter te begrijpen hoe keuzes in bedrijfsvoering tot uiting komen. Om meer gevoel te krijgen bij de cijfers geven wij deze training. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat zeggen de cijfers?
 • Het lezen van een jaarrekening: wat staat er en wat is de ondelinge relatie tussen de verschillende onderdelen?
 • Het begrijpen van cijfers: wat staat er, wat betekent het, hoe komt het tot stand, en wat is de ontwikkeling?
 • Hoe komen keuzes in de bedrijfsvoering tot uiting in de cijfers? 

Met deze training weet je als OR waar je op moet letten en beoordelen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat wij van ieder OR-lid een financieel expert maken. 

Maatwerk training

Basis & Beleid verzorgd ook (meerdaagse) maatwerktrainingen. Wil je als OR een training of heb je vragen over een specifiek onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij maken dan een voorstel op maat. Onderwerpen van traingen die wij hebben gegeven zijn:

Waarom Basis & Beleid voor OR training?

 • Visie: overtuigd van de toegevoegde waarde van een OR voor een organisatie
 • Expertise: economen, juristen, Arbo- en organisatiedeskundigen
 • Grote ervaring met medezeggenschap en gevoel voor arbeidsverhoudingen
 • Directe koppeling van theorie en praktijk