Duurzame arbeidstijden

Duurzame arbeidstijden worden een steeds belangrijker onderdeel binnen het inzetbaarheidsbeleid. Vaak gaat het om onderwerpen zoals:

  • Het omgaan met onregelmatige diensten (op latere leeftijd).
  • Het verminderen van de hoeveelheid nachtwerk en nachtdiensten en het ontwerpen van gezonde(re) ploegenroosters.
  • Het aanpassen van werktijden om de werk/privé-balans te behouden.

Basis & Beleid onderzoekt verbetermogelijkheden

Basis & Beleid voert in opdracht van sociale partners onderzoek uit naar de concrete verbetermogelijkheden. We vinden het belangrijk dat oplossingen effectief en uitvoerbaar zijn, maar bovenal dat er draagvlak voor is. Onze werkzaamheden bestaan vaak uit:

  • Het inbrengen van ervaringen uit andere sectoren/bedrijven.
  • Het doorrekenen van de (financiële) effecten van verschillende regelingen en eventuele overgangsregelingen.
  • Het inzichtelijk maken van eventuele knelpunten, alternatieven en het draagvlak onder stakeholders.

Knelpunten inzichtelijk maken

Basis & Beleid is vooral goed in het inzichtelijk maken van knelpunten en oplossingsrichtingen binnen de organisatie. We zijn bekend met de ontwikkelingen op het gebied van arbeidstijden en kunnen onderbouwd en gedegen advisering bieden over de richting van duurzame arbeidstijden. We beschikken niet over software om roosters te ontwikkelen of vormen van zelfroosteren te implementeren.

Kern van onze aanpak is:

  • Betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden.
  • Haalbare oplossingen.
  • Draagvlak voor adviezen.
  • Focus op de opdracht (arbeidstijden), maar ook met oog voor breder DI-beleid.

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs