Berichten

Berichten

Financieel inzicht: ballast of broodnodig?

19/09/2023 - ‘Waarom hebben jullie die cijfers nodig?’ vraagt de bestuurder. En de OR heeft niet altijd het antwoord paraat. Ja, het moet van de wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de... lees meer

Kennissessie op herhaling

12/09/2023 - Basis & Beleid en Montae & Partners gaan op herhaling!

Na een eerste succesvolle en drukbezochte kennissessie voor Ondernemingsraden, organiseren de adviesbureaus een nieuwe... lees meer

De keuze is aan u!

23/08/2023 - Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR het recht om één of meer externe deskundigen in te huren om u te adviseren in het kader van bijvoorbeeld een... lees meer

De ambtelijk secretaris

21/06/2023 - Elke onderneming met ten minste 50 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) hebben. Omdat de OR de belangen van de werknemers vertegenwoordigt, is de rol van de OR in een... lees meer

Inzicht in duurzaamheid: Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en arbeidsverhoudingen (4/5)

20/06/2023 - De invalshoeken voor duurzame inzetbaarheid vanuit Basis & Beleid
Basis & Beleid hanteert voor het thema duurzame inzetbaarheid 4 invalshoeken: Arbeidsvoorwaarden,... lees meer

OR-trainingen: fit en met plezier blijven werken

19/06/2023 - Wil jij met jouw collega’s in de OR waarborgen dat de werknemers in je bedrijf fit en met plezier aan het werk zijn? Dat je werkgever op dit terrein verder gaat dan pleisters... lees meer

Adviesrecht en cao

19/06/2023 - Bij belangrijke wijzigingen in organisaties zijn soms meer regels van toepassing dan alleen het adviesrecht uit de wet op de ondernemingsraden (Wor). Welke zijn dat en wat... lees meer

Inzicht in duurzaamheid (3/5)

25/05/2023 - “Wat moeten we nou echt doen om medewerkers inzetbaar te houden?” Ondernemingsraden, werkgevers, vakbondsmensen en HR-professionals stellen ons die vraag regelmatig. Hij is... lees meer

Arbeidsvoorwaarden vergelijken: appels met peren of toch niet?

22/05/2023 - Basis & Beleid vergelijkt regelmatig verschillende pakketten arbeidsvoorwaarden met elkaar. Dat is ingewikkelder dan gewoon het laagste en hoogste loon naast elkaar leggen en... lees meer

Succesvolle kennissessie Basis & Beleid en Montae & Partners

19/05/2023 - Een goede opkomst, positieve reacties en meerdere verzoeken om een vervolg te organiseren. Daarmee was de kennissessie die Basis & Beleid samen met Montae & Partners... lees meer

Inzicht in duurzame inzetbaarheid (2/5)

24/04/2023 - “Wat moeten we nou echt doen om medewerkers inzetbaar te houden?” Ondernemingsraden, werkgevers, vakbondsmensen en HR-professionals stellen ons die vraag regelmatig. Hij is... lees meer

Als het geld oplevert, vergroen je het snelst

12/04/2023 - Zoveel organisaties, zoveel routes naar een duurzaam bedrijf. We bespraken met twee OR's hun rol en werkwijze bij verduurzaming van hun bedrijf. lees meer

Vergroot je invloed

03/04/2023 - Do's en dont's bij deelname aan een werkgroep

Vaak blijkt de adviesaanvraag het sluitstuk van het besluitvormingsproces: de or mag nog even tekenen bij het kruisje. Maar het... lees meer

Partnershipvoordeel: Ondernemingsraad en pensioen +

28/03/2023 - Wij organiseren samen met Montae & Partners een kennissessie over pensioenen en inzicht in cijfers.

De juiste kennis is essentieel om je taak als lid van een ondernemingsraad... lees meer

Valt er wat te kiezen?

17/03/2023 - Zo maak je het vinden van nieuwe OR-leden makkelijker.

Nieuwe kandidaat-leden vinden, het bezorgt veel ondernemingsraden hoofdbrekens als er verkiezingen aan komen. Hoe... lees meer

Inzicht in duurzame inzetbaarheid 1/5

17/03/2023 - “Wat moeten we nou echt doen om medewerkers inzetbaar te houden?” Ondernemingsraden, werkgevers, vakbondsmensen en HR-professionals stellen ons die vraag regelmatig. Hij is... lees meer

Op zoek naar de juiste koers

16/02/2023 - We hebben recent en de afgelopen jaren te maken gehad met ongekende veranderingen. We zijn feitelijk nog herstellende van de coronacrisis waarin het instellen en opheffen van... lees meer

Groene handvatten gezocht

13/02/2023 - Ondernemingsraden: beperkte invloed op verduurzaming.

Veel OR’s vinden dat hun bedrijf goed op weg is met verduurzamen, maar de eigen invloed daarop te beperkt. Ze zoeken... lees meer

Gemeentelijke OR-verkiezingen – deel 2

18/01/2023 - De eerstvolgende landelijke gemeentelijke OR-verkiezingen zijn op woensdag 15 maart 2023. In ons eerste deel over deze OR-verkiezingen hebben we stil gestaan bij het... lees meer

Neem tijd voor OR-werk

17/01/2023 - Wat is een “normaal aantal uur” om aan OR-werk te besteden? Die vraag krijgen wij als adviseurs regelmatig en hij is makkelijker gesteld dan beantwoord. Iedere organisatie is... lees meer

Accountant moet financiële problemen rechtstreeks aan de OR melden

16/01/2023 - De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is per 1 januari 2023 gewijzigd. Het gaat om een onderdeel van de informatievoorziening aan de OR. Twijfelt de accountant aan het... lees meer

Bedankt Evert!

15/12/2022 - Op 1 september 1994 kwam Evert bij Basis & Beleid in dienst. Na 7.379 werkdagen heeft Evert de aow-gerechtigde leeftijd bereikt, en is het dan toch echt tijd om afscheid te... lees meer

Jaaroverzicht Basis & Beleid 2022

14/12/2022 - Traditiegetrouw blik ik graag met u terug op het afgelopen jaar. Voor velen was 2022 een jaar van uitersten en vele crises. We kwamen uit een lockdown. De Hoge raad heeft... lees meer

Landelijke or-verkiezingen sector gemeenten: de voorbereiding start nu

13/12/2022 - De landelijke gemeentelijke OR verkiezingen zijn aanstaande op woensdag 15 maart 2023. Een goede voorbereiding daarop begint nu. Het or-reglement nog eens onder de loep nemen is... lees meer

Verslag masterclass SPDI 3

12/12/2022 - De derde masterclass duurzame inzetbaarheid op 22 november ging in op hoe een goede organisatie van werk bijdraagt aan bevlogenheid als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Aan... lees meer

Fusies en overnames - deel 9: medezeggenschap

24/11/2022 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit laatste artikel gaat over de vormgeving van de medezeggenschap in de nieuwe organisatie.... lees meer

OR-advies én training door de adviseurs van Basis en Beleid

23/11/2022 - Basis & Beleid is, alweer 31 jaar geleden, opgericht als onafhankelijk adviesbureau voor medezeggenschap. Naast advies aan ondernemingsraden verzorgen we ook trainingen en... lees meer

OR-werk, je doet het (ook) voor jezelf?!

24/10/2022 - “We worden steeds verrast door besluiten van onze bestuurder. We lopen achter de feiten aan.”
“Hoe kunnen we als OR iets bereiken als we de bomvolle agenda tijdens overleg... lees meer

Fusies en overnames - deel 8: Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden

14/10/2022 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Eerdere artikelen in... lees meer

Waar moet je op letten bij het inschakelen van een externe deskundige?

20/09/2022 - Iedere OR en PVT wil zijn rol graag zo professioneel mogelijk uitvoeren. Als OR of PVT heb je een specifieke plek in de organisatie. In de WOR zijn diverse taken en bevoegdheden... lees meer

Fusies en overnames - deel 7: Sociaal beleid

19/09/2022 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over het sociale beleid van de eigen organisatie en de match met... lees meer

Betrokkenheid van medezeggenschap bij duurzaamheid en de klimaattransitie

15/09/2022 - Hoe staat het ervoor met de verduurzaming van Nederlandse bedrijven? En hoe actief stelt de medezeggenschap zich daarbij op? lees meer

Constructief samenwerken met de bestuurder

11/07/2022 - Een effectieve Ondernemingsraad werkt goed samen met de Bestuurder. Medezeggenschap heeft immers pas waarde als die iets toevoegt aan de zeggenschap. Die ligt bij de Bestuurder.... lees meer

Eerste masterclass SPDI enthousiast ontvangen

06/07/2022 - De eerste Masterclass duurzame inzetbaarheid die SPDI op 21 juni 2022 organiseerde, is door de deelnemers enthousiast ontvangen. De bijeenkomst stond in het teken van de... lees meer

OR en grensoverschrijdend gedrag

01/07/2022 - Publiciteit over grensoverschrijdend gedrag beperkt zich tot zichtbare sectoren (omroepen, filmsets, voetbalclubs). Maar grensoverschrijdend gedrag doet zich ongetwijfeld in... lees meer

Constructief samenwerken bij een reorganisatie, hoe doe je dat? (2)

01/06/2022 - Op basis van eigen onderzoek stelde de Kamer van Koophandel onlangs dat het bij 10% van de bedrijven slecht gaat. De verwachting is dat een fors aantal bedrijven failliet zullen... lees meer

Duurzame inzetbaarheid begint bij duurzaam HRM

24/05/2022 - De spanning op de arbeidsmarkt neemt meer en meer toe. De krapte op de arbeidsmarkt was volgens het CBS al groot met 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen in het laatste... lees meer

Constructief samenwerken bij een reorganisatie, hoe doe je dat? (1)

20/04/2022 - Door de coronapandemie en de sterk gestegen kosten voor grondstoffen en energie komen veel bedrijven in zwaar weer. Voornemens om te reorganiseren zullen bij diverse bedrijven... lees meer

Masterclass SPDI: Duurzame inzetbaarheid

18/04/2022 - In juni, september en november 2022 biedt SPDI voor HR, OR en werkgevers- en werknemers (vertegenwoordigers) een reeks Masterclasses aan. lees meer

(Geen) tijd voor Duurzame Inzetbaarheid

17/03/2022 - De arbeidsmarkt is krap en dat lijkt voorlopig niet minder te worden. Bedrijven hebben de grootste moeite om de goede mensen te krijgen en vast te houden. Daarbij vissen ze ook... lees meer

Terug naar kantoor, hoe dan?

18/02/2022 - Tot de eerste lockdown in 2020 werkten we allemaal wel eens een dagje thuis. Maar ineens volledig vanuit huis werken was voor een groot deel van werkend Nederland nieuw.... lees meer

Fusies en overnames, deel 6: financiële zaken

16/02/2022 - Een belangrijk onderdeel voor de beoordeling van een fusie of overname zijn de financiën. Het is van groot belang om te weten of beide partijen financieel hun zaken op orde... lees meer

Medezeggenschap in internationale concerns: hoe krijg je greep op besluitvorming?

19/01/2022 - Auteurs: Evert Smit en Angelique van de Velde

In internationaal opererende concerns wordt strategisch beleid bepaald op mondiaal niveau. Dit kan van invloed zijn op... lees meer

Als OR-lid in een werkgroep? Dat werkt! Mits....

17/01/2022 - Regelmatig stellen directies een werkgroep in als voorbereiding op een advies- of instemmingsplichtige wijziging in hun organisatie. Goede kans dat u zich als OR meteen geroepen... lees meer

De cao-monitor: objectieve input voor onderhandelingen

14/01/2022 - Zijn we nog wel aantrekkelijk genoeg op de arbeidsmarkt? Betalen we genoeg en bieden we werknemers voldoende andere regelingen?
Hoe verhouden cao’s van concurrerende bedrijven... lees meer

De WOR gewijzigd: tijd voor actie!

14/01/2022 - Per 1 januari is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Al je collega’s, vast in dienst of flexwerkers, kunnen eerder betrokken worden bij de medezeggenschap en... lees meer

Fusies en overnames - deel 5: Interne organisatie en integratie

17/12/2021 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over de interne organisatie en integratie

• Eerste indicatoren... lees meer

Jaaroverzicht Basis & Beleid 2021

17/12/2021 - De dominante invloed van Corona op het werk was ook in 2021 groot. Ongeacht welke variant het was. Hoewel we in en rond de zomer even terug in de tijd konden, zijn veel... lees meer

Fusies en overnames - deel 4: Strategische aspecten van de overname

15/10/2021 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over de strategische aspecten die er zijn bij fusies en overnames. lees meer

Zelfsturing en zelforganisatie: ei van Columbus of een lege dop?

15/10/2021 - Zelfsturing en zelforganisatie: deze twee begrippen vliegen je tegenwoordig om de haverklap om de oren. Nu organisaties worden gedwongen steeds sneller mee te bewegen met de... lees meer