OR-advies én training door de adviseurs van Basis en Beleid

Publicatiedatum: 23/11/2022
Tags: Medezeggenschap - Overig

Basis & Beleid is, alweer 31 jaar geleden, opgericht als onafhankelijk adviesbureau voor medezeggenschap. Naast advies aan ondernemingsraden verzorgen we ook trainingen en werksessies. Dat doen we op onze eigen wijze, vanuit de inhoud, met oog voor het proces.

Vanuit de inhoud betrokken bij het proces

De kern van ons werk in de medezeggenschap is inhoudelijk advies en strategische begeleiding. Vaak doen we dat door contra-expertise te leveren. We onderzoeken of een adviesplichtig, voorgenomen besluit van de directie hout snijdt en goed onderbouwd is. De adviseur raadpleegt daar allerlei bronnen van de organisatie voor, zoals relevante aanwezige marktanalyses, financiële rapportages, interne documenten over strategie en beleid.

Daarnaast interviewt de adviseur vaak een aantal sleutelfiguren, om verdieping te krijgen in wat de directie in plannen en rapportages op papier heeft gezet. De adviseur levert uiteindelijk een rapportage op over de haalbaarheid van het door de directie voorgestelde scenario. Hier kan de OR dan verder mee in de advisering over het voorgenomen besluit. Naast de contra-expertise begeleiden wij ondernemingsraden ook op het proces en de inhoud om te komen tot advies of instemming.

OR’s schakelen ons ook in voor vraagstukken die niet direct advies of instemming behoeven. Denk aan het beoordelen of opstellen van een OR-reglement, de vormgeving van de medezeggenschapsstructuur, juridische vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht of het ondernemingsrecht, governance en voordrachtsrecht. Er komt veel naar ons toe.

Training en werksessies

Naast advisering verzorgen wij trainingen en werksessies. Deze zijn gericht op een actueel thema of op de inhoud van het OR-werk en de strategische aanpak van advies- en instemmingsaanvragen.

De OR die wil leren hoe een advies- of instemmingsaanvraag het best kan worden aangepakt, kan:

  • Ervoor kiezen in een training achteraf een casus te evalueren. Daarvan leert de OR wat werkt en wat een volgende keer beter kan.
  • Een actuele aanvraag in een training behandelen. Adviseur en OR spitten dan samen een advies of instemmingsaanvraag door. De strategie, waaronder de achterbancommunicatie, wordt uitgestippeld en de vragen en acties worden bepaald.

Het meest voorkomend zijn één- of tweedaagse trainingen. Daarin nodigt de OR regelmatig de directie uit voor een deel van de training. Dan kan meteen de dialoog gevoerd worden en vervolgstappen worden gezet.

Naast deze inhoudelijke trainingen en werksessies organiseren wij ook starttrainingen. Denk aan een basistraining voor de OR, een starttraining op het gebied van arbeidsomstandigheden of een training financieel inzicht. Met meer gevorderde ondernemingsraden behandelen we strategie, groepsdynamiek en uiteraard de inhoudelijk complexere vraagstukken. Onze trainingen raken zowel de inhoud als het proces; de OR krijgt (meer) oog voor beide kanten.

Heeft u interesse in onze dienstverlening op een vlak dat u nog niet kent van onze adviseurs? Schroom dan niet contact op te nemen! Onze expertise is breed. Wij doen meer dan u denkt.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten