Jaaroverzicht 2023

Publicatiedatum: 20/12/2023
Tags: Medezeggenschap - Reorganisatie - Duurzame inzetbaarheid
Auteur: Reinier Hoogendorp

Traditiegetrouw blik ik in december terug op het jaar bij Basis & Beleid.

Medezeggenschap

In 2023 mochten we ruim 130 ondernemingsraden voorzien van advies en deskundige begeleiding. Daarbij valt op dat er in de eerste drie kwartalen relatief weinig reorganisaties waren. Veel vaker ging het over professionalisering van de OR, vernieuwing van de medezeggenschap(structuur), dispensatievraagstukken of het aanpassen van de arbeidsvoorwaardenregeling. Inmiddels neemt het aantal adviesaanvragen over reorganisatie en sluitingen sterk toe. Steeds meer OR’s willen van ons weten of dat ook nodig is, of dat er toch nog andere alternatieven zijn. Wij geven op onafhankelijke wijze dat inzicht, zodat de OR het te geven advies met een gerust hart aan de eigen achterban kan verantwoorden.

Onderzoek & Cao-advies

De adviseurs van Basis & Beleid zijn van nature erg nieuwsgierig. We vinden het gewoon leuk om met een praktische insteek te onderzoeken hoe dingen in elkaar steken. Zo hebben we weer de vele cao’s in de Transport & Logistiek met elkaar vergeleken en teruggerekend naar de simpele vraag: “wat levert iedere cao per gewerkt uur op?” Voor de verhuisbranche hebben we, samen met Panteia, in kaart gebracht hoe de sector er in 2030 uitziet. “Wat betekent de groei van het aantal bedrijven voor de sector verhuizen? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat zijn wensen van werknemers? Er ligt een mooi rapport met aanbevelingen om als sector mee aan de slag te gaan. We hadden veel meer leuke opdrachten. We maakten verschillende sectoranalyses in het kader van de MDIEU-subsidie. We gaven inzicht of dispensatie van een sector-cao wel terecht was. We deden onderzoek naar de omvang, ondersteuning en wensen rondom mantelzorg. We gaven inzicht in de mogelijkheden voor een generatiebeleid in een zorgsector. En nog veel meer. Eigenlijk teveel om op te noemen.

Duurzame Inzetbaarheid & werkplezier

We weten dat het werk steeds intensiever wordt. De ‘lummeltijd’ die er ‘vroeger’ nog wel was, is er niet meer. En ook buiten het werk wordt er steeds meer van medewerkers gevraagd: opvoedtaken, mantelzorg maar bijvoorbeeld ook zorgen om het huishoudboekje op orde te houden. We zien dat veel organisaties oprecht het beste met hun mensen voor hebben. Het besef daalt in dat fruit en bewegen alleen niet voldoende is om de pensioenleeftijd te halen. Overigens ook niet om medewerkers aan je te binden. Maar de afgelopen jaren is er (te)veel aandacht besteed aan eerder uittreden. Het is echt zaak dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan over wat er nu echt nodig is om het werk toekomstproof te maken. Bij ongewijzigd regeringsbeleid betekent toekomstproof dat je het werk ook op je zeventigste nog gezond en met plezier moet kunnen doen. Iedereen snapt dat dat alleen kan als we voor kantoorfuncties werkplezier en de werk-privébalans meer centraal gaan stellen. En voor uitvoerende functie de fysieke belasting verlagen, ploegenroosters ergonomischer maken en daarin ook de werk-privébalans meer centraal stellen. Basis & Beleid helpt daarbij. We maken inzichtelijk wat goed gaat, wat beter kan en maken (samen met medewerkers, HR, OR en directie) een stappenplan. In 2023 deden we dat voor meerdere bedrijven en sectoren. Soms vanuit Basis & Beleid, en soms vanuit het waardevolle samenwerkingsverband SPDI. In 2024 gaan we daar met veel energie mee door.

Nieuw elan

In 2023 konden wij 3 nieuwe collega’s verwelkomen: Han, Alexander en Sten. Elk met hun eigen kwaliteiten zijn zij een waardevolle aanvulling op het team. In 2024 hebben we plek voor een extra collega met een bedrijfseconomische achtergrond.

Al met al kijken we terug op een mooi jaar, met leuke opdrachten, tevreden klanten en een hele fijne samenwerking met fijne collega’s. We hebben nu al veel plezier in het nieuwe jaar. Maar eerst is het tijd om te lummelen. Tijd om afstand te nemen van het werk. Tijd om door te brengen met onze dierbaren.

Ik wens jullie allen fijne feestdagen met jullie dierbaren met veel lummeltijd voor reflectie over werk, privé en de balans daarin.

Reinier Hoogendorp

Directeur Basis & Beleid

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten