Berichten

Berichten - medezeggenschap

De was-wordt lijst; onmisbaar voor adviesaanvragen met personele gevolgen

25/01/2024 - Onze adviseurs begeleiden en adviseren veel ondernemingsraden bij belangrijke wijzigingen in de organisatie; denk aan reorganisaties of organisatie ontwikkeltrajecten. lees meer

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid: Doe de OR scan!

24/01/2024 - Er zijn steeds meer ondernemingsraden die aan de slag willen gaan met duurzame inzetbaarheid in hun organisatie. Deze indruk werd bevestigd vanuit de grote opkomst tijdens de... lees meer

Jaaroverzicht 2023

20/12/2023 - Traditiegetrouw blik ik in december terug op het jaar bij Basis & Beleid. lees meer

Outsourcing en politiek primaat

18/12/2023 - Onze collega Angelique van de Velde heeft onderstaande column geschreven voor het decembernummer van OR/magazine. lees meer

In de OR? Doen!

22/11/2023 - De ondernemingsraad, iets voor jou? Trouwens, de naam schept verwarring vind ik zelf. Werknemersraad klinkt duidelijker, want de OR is tenslotte een raad van werknemers.... lees meer

Reorganisatie, hoe word je niet overvallen als OR?

21/11/2023 - Reorganisaties zijn ingrijpende veranderingen in de organisatie of verschuivingen in bevoegdheden binnen een organisatie. De impact op zowel de organisatie als zijn medewerkers... lees meer

Dialoogspel duurzame inzetbaarheid

26/10/2023 - Basis & Beleid hanteert voor het thema duurzame inzetbaarheid 4 invalshoeken: Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsinhoud en Arbeidsverhoudingen (Kompier en... lees meer

Financieel inzicht: ballast of broodnodig?

19/09/2023 - ‘Waarom hebben jullie die cijfers nodig?’ vraagt de bestuurder. En de OR heeft niet altijd het antwoord paraat. Ja, het moet van de wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de... lees meer

De keuze is aan u!

23/08/2023 - Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR het recht om één of meer externe deskundigen in te huren om u te adviseren in het kader van bijvoorbeeld een... lees meer

De ambtelijk secretaris

21/06/2023 - Elke onderneming met ten minste 50 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) hebben. Omdat de OR de belangen van de werknemers vertegenwoordigt, is de rol van de OR in een... lees meer

Inzicht in duurzaamheid: Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en arbeidsverhoudingen (4/5)

20/06/2023 - De invalshoeken voor duurzame inzetbaarheid vanuit Basis & Beleid
Basis & Beleid hanteert voor het thema duurzame inzetbaarheid 4 invalshoeken: Arbeidsvoorwaarden,... lees meer

Adviesrecht en cao

19/06/2023 - Bij belangrijke wijzigingen in organisaties zijn soms meer regels van toepassing dan alleen het adviesrecht uit de wet op de ondernemingsraden (Wor). Welke zijn dat en wat... lees meer

Inzicht in duurzaamheid (3/5)

25/05/2023 - “Wat moeten we nou echt doen om medewerkers inzetbaar te houden?” Ondernemingsraden, werkgevers, vakbondsmensen en HR-professionals stellen ons die vraag regelmatig. Hij is... lees meer

Succesvolle kennissessie Basis & Beleid en Montae & Partners

19/05/2023 - Een goede opkomst, positieve reacties en meerdere verzoeken om een vervolg te organiseren. Daarmee was de kennissessie die Basis & Beleid samen met Montae & Partners... lees meer

Als het geld oplevert, vergroen je het snelst

12/04/2023 - Zoveel organisaties, zoveel routes naar een duurzaam bedrijf. We bespraken met twee OR's hun rol en werkwijze bij verduurzaming van hun bedrijf. lees meer

Vergroot je invloed

03/04/2023 - Do's en dont's bij deelname aan een werkgroep

Vaak blijkt de adviesaanvraag het sluitstuk van het besluitvormingsproces: de or mag nog even tekenen bij het kruisje. Maar het... lees meer

Valt er wat te kiezen?

17/03/2023 - Zo maak je het vinden van nieuwe OR-leden makkelijker.

Nieuwe kandidaat-leden vinden, het bezorgt veel ondernemingsraden hoofdbrekens als er verkiezingen aan komen. Hoe... lees meer

Op zoek naar de juiste koers

16/02/2023 - We hebben recent en de afgelopen jaren te maken gehad met ongekende veranderingen. We zijn feitelijk nog herstellende van de coronacrisis waarin het instellen en opheffen van... lees meer

Groene handvatten gezocht

13/02/2023 - Ondernemingsraden: beperkte invloed op verduurzaming.

Veel OR’s vinden dat hun bedrijf goed op weg is met verduurzamen, maar de eigen invloed daarop te beperkt. Ze zoeken... lees meer

Gemeentelijke OR-verkiezingen – deel 2

18/01/2023 - De eerstvolgende landelijke gemeentelijke OR-verkiezingen zijn op woensdag 15 maart 2023. In ons eerste deel over deze OR-verkiezingen hebben we stil gestaan bij het... lees meer

Neem tijd voor OR-werk

17/01/2023 - Wat is een “normaal aantal uur” om aan OR-werk te besteden? Die vraag krijgen wij als adviseurs regelmatig en hij is makkelijker gesteld dan beantwoord. Iedere organisatie is... lees meer

Accountant moet financiële problemen rechtstreeks aan de OR melden

16/01/2023 - De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is per 1 januari 2023 gewijzigd. Het gaat om een onderdeel van de informatievoorziening aan de OR. Twijfelt de accountant aan het... lees meer

Landelijke or-verkiezingen sector gemeenten: de voorbereiding start nu

13/12/2022 - De landelijke gemeentelijke OR verkiezingen zijn aanstaande op woensdag 15 maart 2023. Een goede voorbereiding daarop begint nu. Het or-reglement nog eens onder de loep nemen is... lees meer

Fusies en overnames - deel 9: medezeggenschap

24/11/2022 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit laatste artikel gaat over de vormgeving van de medezeggenschap in de nieuwe organisatie.... lees meer

OR-advies én training door de adviseurs van Basis en Beleid

23/11/2022 - Basis & Beleid is, alweer 31 jaar geleden, opgericht als onafhankelijk adviesbureau voor medezeggenschap. Naast advies aan ondernemingsraden verzorgen we ook trainingen en... lees meer

OR-werk, je doet het (ook) voor jezelf?!

24/10/2022 - “We worden steeds verrast door besluiten van onze bestuurder. We lopen achter de feiten aan.”
“Hoe kunnen we als OR iets bereiken als we de bomvolle agenda tijdens overleg... lees meer

Fusies en overnames - deel 8: Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden

14/10/2022 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Eerdere artikelen in... lees meer

Waar moet je op letten bij het inschakelen van een externe deskundige?

20/09/2022 - Iedere OR en PVT wil zijn rol graag zo professioneel mogelijk uitvoeren. Als OR of PVT heb je een specifieke plek in de organisatie. In de WOR zijn diverse taken en bevoegdheden... lees meer

Fusies en overnames - deel 7: Sociaal beleid

19/09/2022 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over het sociale beleid van de eigen organisatie en de match met... lees meer

Betrokkenheid van medezeggenschap bij duurzaamheid en de klimaattransitie

15/09/2022 - Hoe staat het ervoor met de verduurzaming van Nederlandse bedrijven? En hoe actief stelt de medezeggenschap zich daarbij op? lees meer

OR en grensoverschrijdend gedrag

01/07/2022 - Publiciteit over grensoverschrijdend gedrag beperkt zich tot zichtbare sectoren (omroepen, filmsets, voetbalclubs). Maar grensoverschrijdend gedrag doet zich ongetwijfeld in... lees meer

Constructief samenwerken bij een reorganisatie, hoe doe je dat? (2)

01/06/2022 - Op basis van eigen onderzoek stelde de Kamer van Koophandel onlangs dat het bij 10% van de bedrijven slecht gaat. De verwachting is dat een fors aantal bedrijven failliet zullen... lees meer

Constructief samenwerken bij een reorganisatie, hoe doe je dat? (1)

20/04/2022 - Door de coronapandemie en de sterk gestegen kosten voor grondstoffen en energie komen veel bedrijven in zwaar weer. Voornemens om te reorganiseren zullen bij diverse bedrijven... lees meer

Terug naar kantoor, hoe dan?

18/02/2022 - Tot de eerste lockdown in 2020 werkten we allemaal wel eens een dagje thuis. Maar ineens volledig vanuit huis werken was voor een groot deel van werkend Nederland nieuw.... lees meer

Medezeggenschap in internationale concerns: hoe krijg je greep op besluitvorming?

19/01/2022 - Auteurs: Evert Smit en Angelique van de Velde

In internationaal opererende concerns wordt strategisch beleid bepaald op mondiaal niveau. Dit kan van invloed zijn op... lees meer

Als OR-lid in een werkgroep? Dat werkt! Mits....

17/01/2022 - Regelmatig stellen directies een werkgroep in als voorbereiding op een advies- of instemmingsplichtige wijziging in hun organisatie. Goede kans dat u zich als OR meteen geroepen... lees meer

De WOR gewijzigd: tijd voor actie!

14/01/2022 - Per 1 januari is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Al je collega’s, vast in dienst of flexwerkers, kunnen eerder betrokken worden bij de medezeggenschap en... lees meer

Fusies en overnames - deel 5: Interne organisatie en integratie

17/12/2021 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over de interne organisatie en integratie

• Eerste indicatoren... lees meer

Zelfsturing en zelforganisatie: ei van Columbus of een lege dop?

15/10/2021 - Zelfsturing en zelforganisatie: deze twee begrippen vliegen je tegenwoordig om de haverklap om de oren. Nu organisaties worden gedwongen steeds sneller mee te bewegen met de... lees meer

Van Kluitjesvoetbal naar positiespel

14/10/2021 - Veel or’s ambiëren een proactieve en strategische rol. Toch laten zij zich geregeld verrassen door onverwachte adviesaanvragen, en slokken dagelijkse vraagstukken alle aandacht... lees meer

Fusies en overnames - deel 3: Juridische aandachtspunten

21/09/2021 - Krijgt de OR te maken met een overname of fusie, dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over de verschillende soorten juridische constructies die er zijn... lees meer

Fusies en overnames - deel 2: Fasen in het besluitvormingsproces

16/06/2021 - Fusie of overname in fasen, waar komt de OR in beeld?

Krijg je als OR te maken met een overnemende partij? Dan breekt een periode aan waarin de OR over veel aspecten een... lees meer

Corona-crisis toont noodzaak van economisch structuurbeleid

14/06/2021 - De Corona-crisis heeft duidelijk gemaakt dat het ongebreidelde vrijemarktdenken op zijn grenzen is gestuit. De overheid bleek keihard nodig voor de inrichting van teststraten,... lees meer

Fusies en overnames - deel 1: Eerste indicatoren en afspraken in het art. 24-overleg

20/05/2021 - Fusie of overname is soms te voorspellen

Voor een OR die te maken krijgt met een overnemende partij breekt een periode aan waarin de OR over veel aspecten een mening moet... lees meer

OR-recht op voordracht commissaris wordt vaak niet nageleefd

21/04/2021 - Op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de OR het recht om één derde deel van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) commissarissen voor te dragen. In de praktijk... lees meer

Het uitvoeringsadvies, een vaak vergeten recht van de OR

20/04/2021 - Veel ondernemingsraden weten wat zijn rechten zijn bij bijvoorbeeld reorganisaties. Wat veel ondernemingsraden niét weten, is dat de ondernemer óók advies moet vragen over de... lees meer

Primaat van de Politiek

23/03/2021 - In 1995 werd de WOR ook van toepassing verklaard op de meeste overheidssectoren. Dit was onderdeel van het bredere proces om de rechtspositie van ambtenaren om te zetten van een... lees meer

Een proactieve OR is een strategische OR die niet afwacht!

22/02/2021 - Dat is de visie van Basis & Beleid. Een proactieve OR kijkt vooruit en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Immers, een proactieve OR wil meedenken en de ruimte creëren om... lees meer

Goed voorbereid het nieuwe jaar in! De kalender voor de proactieve OR.

21/01/2021 - Ondernemingsraden willen graag proactief zijn, maar vinden het lastig dat vorm te geven. Het vraagt ook veel, namelijk strategisch (mee) vooruitkijken met de organisatie, dat... lees meer

Langlopend sociaal plan verzwakt positie OR en vakbond bij reorganisaties

20/01/2021 - Bij reorganisaties krijgt de OR op grond van artikel 25 van de WOR een adviesaanvraag en is het gebruikelijk dat de vakbonden door de werkgever benaderd worden voor overleg over... lees meer