Berichten

Berichten - medezeggenschap

Constructief samenwerken bij een reorganisatie, hoe doe je dat? (1)

20/04/2022 - Door de coronapandemie en de sterk gestegen kosten voor grondstoffen en energie komen veel bedrijven in zwaar weer. Voornemens om te reorganiseren zullen bij diverse bedrijven... lees meer

Terug naar kantoor, hoe dan?

18/02/2022 - Tot de eerste lockdown in 2020 werkten we allemaal wel eens een dagje thuis. Maar ineens volledig vanuit huis werken was voor een groot deel van werkend Nederland nieuw.... lees meer

Medezeggenschap in internationale concerns: hoe krijg je greep op besluitvorming?

19/01/2022 - Auteurs: Evert Smit en Angelique van de Velde

In internationaal opererende concerns wordt strategisch beleid bepaald op mondiaal niveau. Dit kan van invloed zijn op... lees meer

Als OR-lid in een werkgroep? Dat werkt! Mits....

17/01/2022 - Regelmatig stellen directies een werkgroep in als voorbereiding op een advies- of instemmingsplichtige wijziging in hun organisatie. Goede kans dat u zich als OR meteen geroepen... lees meer

De WOR gewijzigd: tijd voor actie!

14/01/2022 - Per 1 januari is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Al je collega’s, vast in dienst of flexwerkers, kunnen eerder betrokken worden bij de medezeggenschap en... lees meer

Ondernemingsraad en overname/fusie - deel 5

17/12/2021 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over de interne organisatie en integratie

• Eerste indicatoren... lees meer

Zelfsturing en zelforganisatie: ei van Columbus of een lege dop?

15/10/2021 - Zelfsturing en zelforganisatie: deze twee begrippen vliegen je tegenwoordig om de haverklap om de oren. Nu organisaties worden gedwongen steeds sneller mee te bewegen met de... lees meer

Van Kluitjesvoetbal naar positiespel

14/10/2021 - Veel or’s ambiëren een proactieve en strategische rol. Toch laten zij zich geregeld verrassen door onverwachte adviesaanvragen, en slokken dagelijkse vraagstukken alle aandacht... lees meer

Ondernemingsraad en overname/fusie - deel 3

21/09/2021 - Krijgt de OR te maken met een overname of fusie, dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over de verschillende soorten juridische constructies die er zijn... lees meer

Ondernemingsraad en overname/fusie - deel 2

16/06/2021 - Fusie of overname in fasen, waar komt de OR in beeld?

Krijg je als OR te maken met een overnemende partij? Dan breekt een periode aan waarin de OR over veel aspecten een... lees meer

Corona-crisis toont noodzaak van economisch structuurbeleid

14/06/2021 - De Corona-crisis heeft duidelijk gemaakt dat het ongebreidelde vrijemarktdenken op zijn grenzen is gestuit. De overheid bleek keihard nodig voor de inrichting van teststraten,... lees meer

Ondernemingsraad en overname/fusie - deel 1

20/05/2021 - Fusie of overname is soms te voorspellen

Voor een OR die te maken krijgt met een overnemende partij breekt een periode aan waarin de OR over veel aspecten een mening moet... lees meer

OR-recht op voordracht commissaris wordt vaak niet nageleefd

21/04/2021 - Op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de OR het recht om één derde deel van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) commissarissen voor te dragen. In de praktijk... lees meer

Het uitvoeringsadvies, een vaak vergeten recht van de OR

20/04/2021 - Veel ondernemingsraden weten wat zijn rechten zijn bij bijvoorbeeld reorganisaties. Wat veel ondernemingsraden niét weten, is dat de ondernemer óók advies moet vragen over de... lees meer

Primaat van de Politiek

23/03/2021 - In 1995 werd de WOR ook van toepassing verklaard op de meeste overheidssectoren. Dit was onderdeel van het bredere proces om de rechtspositie van ambtenaren om te zetten van een... lees meer

Een proactieve OR is een strategische OR die niet afwacht!

22/02/2021 - Dat is de visie van Basis & Beleid. Een proactieve OR kijkt vooruit en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Immers, een proactieve OR wil meedenken en de ruimte creëren om... lees meer

Goed voorbereid het nieuwe jaar in! De kalender voor de proactieve OR.

21/01/2021 - Ondernemingsraden willen graag proactief zijn, maar vinden het lastig dat vorm te geven. Het vraagt ook veel, namelijk strategisch (mee) vooruitkijken met de organisatie, dat... lees meer

Langlopend sociaal plan verzwakt positie OR en vakbond bij reorganisaties

20/01/2021 - Bij reorganisaties krijgt de OR op grond van artikel 25 van de WOR een adviesaanvraag en is het gebruikelijk dat de vakbonden door de werkgever benaderd worden voor overleg over... lees meer

Jaaroverzicht

21/12/2020 - Voor velen is 2020 een verloren jaar om snel te vergeten. Maar het is ook jaar waarin we veel nieuwe vaardigheden geleerd hebben, creatief zijn geweest en ons... lees meer

Petitie over de rol van de ondernemingsraden bij de overheid

16/12/2020 - In de vorige twee nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte gehouden van het symposium over 25 jaar medezeggenschap bij de overheid.
lees meer

Ondernemingsraad en jongeren

16/11/2020 - Jongeren zijn niet altijd evenredig vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. Daarom is de SER een Jongerennetwerk Medezeggenschap gestart. Het netwerk heeft recent... lees meer

Zonder financieel inzicht loopt iedere OR achter de feiten aan

13/11/2020 - 80% van alle adviesaanvragen heeft een financiële aanleiding: er wordt bijvoorbeeld verlies gemaakt (of onvoldoende winst), er moet geïnvesteerd worden of er is in het verleden... lees meer

Ondernemingsraden en duurzame inzetbaarheid

19/10/2020 - Basis & Beleid voert voor sociale partners onderzoeken uit naar en geeft advies over Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers bij verschillende organisaties in vele sectoren.... lees meer

OR en de corona app (en wat wel en niet is toegestaan)

17/09/2020 - De app CoronaMelder is de testfase bijna voorbij. De opinies komen langs (FD 28-8: werkgevers moeten personeel vragen corona-app te installeren), de CEO van een vastgoedbedrijf... lees meer

Strategiebespreking OR met directie: een proactieve OR begint bij Art. 24!

15/09/2020 - Veel ondernemingsraden bespreken alleen de advies- of instemmingsplichtige onderwerpen met de directie, en dan ook nog in een late fase in het besluitvormingsproces. Maar wist u... lees meer

OR, Let op bij NOW 2.0!

17/06/2020 - Goed nieuws. De overheid heeft het steunpakket in verband met de coronacrisis verlengd. Daarmee wordt het voor werkgevers makkelijker om medewerkers in dienst te houden, ook als... lees meer

Nu uit: "Het poldermodel - een kat met negen levens"

16/06/2020 - Het boek "Het Poldermodel - een kat met negen levens" wordt donderdag 18 juni 2020 gepresenteerd bij het webinar over de tussenbalans van het cao-overleg met Zakara Boufangacha... lees meer

Digitale training van de OR? Jazeker, dat kan!

27/05/2020 - Niet alleen veel OR werk ligt stil, of staat op een laag pitje vanwege de coronacrisis, ook trainingen en werkconferenties worden vaak uitgesteld. Nu we al een aantal weken... lees meer

Corona: inzicht in cijfers voor ondernemingsraden essentieel!

14/05/2020 - Corona hakt er stevig in. Het raakt de gezondheid van mensen, maar het test ook de financiële gezondheid van bedrijven. De komende periode zal er dan ook veel creativiteit... lees meer

NOW: Ondernemingsraden hebben een taak bij voorkomen van misbruik

13/05/2020 - In de haast om paniek te voorkomen heeft de overheid bij het uitbreken van de coronacrisis heel snel een noodpakket geactiveerd. Onder meer de NOW (tijdelijke noodmaatregel... lees meer

Onderzoek onder ondernemingsraden

12/05/2020 - Ondernemingsraden komen soms met zeer complexe vragen te zitten. Basis & Beleid is het organisatieadviesbureau dat ondernemingsraden van ondersteuning kan voorzien en samen met... lees meer

Financieel jaarverslag: benut artikel 24!

16/04/2020 - Het is weer tijd voor veel bedrijven om ‘de balans’ op te maken en het jaarverslag te publiceren. Hoe hebben we het als bedrijf de afgelopen periode gedaan? Hoe ontwikkelen zich... lees meer

Nieuwe wetgeving versterkt positie OR bij beloning topbestuurders

14/04/2020 - Per 1 december 2019 is er nieuwe wetgeving van kracht die bepaalde eisen stelt aan het beloningsbeleid van de bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen.... lees meer

De tussenstand van de helpdesk na een maand Corona-maatregelen

10/04/2020 - Basis & Beleid heeft voor ondernemingsraden een helpdesk ingericht voor vragen rondom Covid-19 of de bedrijfseconomische of personele effecten. Hieronder hebben we een... lees meer

Vragen en antwoorden: De OR en Corona

19/03/2020 - Onze helpdesk krijgt dagelijks veel vragen van ondernemingsraden. Hieronder vind je een greep uit de meest voorkomende vragen van de afgelopen dagen. Heb je ook een vraag en... lees meer

Geheimhouding? OR, laat je niet muilkorven!

21/02/2020 - "Onder verwijzing naar de wettelijke geheimhoudingsverplichting van art.20 WOR worden de OR-leden om geheimhouding verzocht". Een citaat uit de recente adviesaanvraag aan de OR... lees meer

Het jaaroverzicht van Basis & Beleid

18/12/2019 - Wij vinden ons werk heel vanzelfsprekend. Maar als we er even bij stilstaan, realiseren we ons beter dat het werk eigenlijk heel bijzonder en zinvol is. Ook daarom is de... lees meer

Holding om WOR te omzeilen

14/12/2019 - Bij de verkoop van een onderneming is de WOR vrij duidelijk: Artikel 25 regelt de adviesplichtigheid van een dergelijk voornemen. Bij de verkoop van bijvoorbeeld een B.V. zal de... lees meer

Onderzoek naar medezeggenschapsvernieuwing

30/09/2019 - Basis & Beleid en het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam hebben een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar experimenten met... lees meer

Fusies en overnames

29/09/2019 - De afgelopen jaren is het aantal fusies en overnames flink toegenomen. Het gaat bij overnames vaak om investeerders vanuit het buitenland. In onze adviespraktijk adviseren wij... lees meer

Lean management en de rol van de OR

30/05/2019 - De laatste jaren wordt er in steeds meer organisaties gewerkt met Lean management of Lean Six Sigma voor de verbetering van productie- en werkprocessen. Stroomlijning van de... lees meer

Intertoys: Een faillissement als verdienmodel?

15/03/2019 - In Amerika is één of meer faillissementen op je conto bijna een aanbeveling. Wie nooit failliet is geweest, heeft nooit risico genomen, en risicomijdend gedrag hoort niet bij... lees meer

Läther BV: hoe verder na einde bedrijfstak-cao?

12/03/2019 - Läther BV ontwerpt, verkoopt en produceert als een van de weinige bedrijven in Nederland leren handtassen. Er werken ongeveer 35 mensen. Tot 1 juli 2016 was de cao voor de... lees meer

ZZP-platforms zoals Uber en Deliveroo bedreigen sociale zekerheid

11/03/2019 - Nederland is Europees kampioen flexwerken, zo concludeerde de Volkskrant op 14 februari jl. op basis van de recente Flexbarometer van CBS en NIPO. Van alle werkenden is nu een... lees meer

Een terugblik op 2018

18/12/2018 - Het afgelopen jaar hebben we weer veel leuke projecten mogen uitvoeren voor sociale partners (vakbonden en werkgevers), en vooral over werkdruk en duurzame inzetbaarheid (DI).... lees meer

OR-werk binnen de zorg: ingewikkeld, maar uitdagend

11/12/2018 - De Zorgsector is in beweging als gevolg van de druk op tarieven, de schaalvergroting, de ingewikkelde samenhang tussen toenemende marktwerking en regelgeving, de dubbele... lees meer

COR Eneco wint zaak bij de Ondernemingskamer

27/09/2018 - Bij Eneco rommelt het al een lange tijd. Er is een strijd gaande over de privatisering van de onderneming. De huidige aandeelhouders zijn 53 gemeenten, die willen verkopen. De... lees meer

De rol van de OR in de aanpak van werkdruk

26/09/2018 - Eerder schreven wij al over werkdruk en de factoren die hier invloed op hebben. Maar wat als een directie de werkdruk niet herkent, niet serieus neemt of simpelweg stelt dat er... lees meer

Uniface

26/09/2018 - In 2017 heeft de Ondernemingskamer (OK) een voor de medezeggenschapspraktijk belangrijke uitspraak gedaan in de zogenaamde Uniface-beschikking, waarmee de Nederlandse... lees meer

Reorganisatie en sluiting: samenwerking tussen OR en vakbond in de praktijk.

14/06/2018 - Er zijn veel factoren die meespelen bij de samenwerking tussen OR en vakbond als het gaat om reorganisaties en sluitingen. In het ideale geval trekken vakbond en OR gezamenlijk... lees meer