OR advies bij reorganisaties

Een reorganisatie is een ingrijpend proces en heeft vaak vergaande gevolgen, zeker als er gedwongen ontslagen vallen. Vaak zijn dit voor een ondernemingsraad lastige trajecten. Er komt veel bij kijken en er staat vaak veel op het spel. Een voorgenomen besluit tot reorganisatie is op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR art. 25) adviesplichtig.

Basis & Beleid adviseur bij reorganisaties

Basis & Beleid heeft ruime ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemingsraden bij reorganisaties. In overleg met de ondernemingsraad beoordelen we nut en noodzaak van de reorganisatie op onder andere:

  • De financiele onderbouwing  
  • De te voeren organisatiestrategie
  • Het effect op werkgelegenheid
  • De organisatorische gevolgen

Begeleiding en advies van de OR

Basis & Beleid begeleidt en adviseert de OR inhoudelijk en procesmatig bij de beoordeling van de adviesaanvraag over reorganisatie. In overleg met de OR interviewen wij sleutelpersonen van de eigen organisatie, analyseren wij documenten, voeren wij financiële analyses uit, et cetera. Daarnaast begeleiden we de OR in de overleggen met directie en vakbonden en bij het opstellen van het advies.

U kunt hier ons productblad Krachtig adviseren bij een adviesaanvraag downloaden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs