Begeleiden ondernemingsraden

Complexe trajecten vragen veel van een ondernemingsraad. Onze adviseurs ondersteunen de OR tijdens het traject, bijvoorbeeld bij het overleg met de bestuurder, de afstemming met de vakorganisaties, communicatie met de achterban of bij het opstellen van een adviestekst of antwoord op een instemmingsaanvraag.

Basis & Beleid begeleidt ondernemingsraden

Het begeleiden van de ondernemingsraad omvat alles rondom de contra expertise, die ook deels samen met de OR kan worden vormgegeven. Sleutelpersonen kunnen worden uitgenodigd in de OR-vergadering, OR leden gaan zelf naar collega’s toe om informatie te vragen. Verder is er begeleiding mogelijk bij:

  • De analyse van de aanvraag en onderliggende documenten door de OR.
  • Het formuleren van vragen voor de directie en andere stakeholders.
  • Bespreken van antwoorden.
  • Het opstellen van brieven, nieuwsberichten en andere documenten.
  • Het opstellen van een (concept)advies.
  • Het voeren van overleg met de directie.