DI-beleid

Steeds vaker is duurzame inzetbaarheid een onderwerp in het cao-overleg. Vaak willen sociale partners weten of het huidige beleid toereikend is. Soms verschillen partijen daarover van mening: er zijn al diverse initiatieven, maar die worden of niet herkend, of niet gebruikt of zijn niet toereikend. Basis & Beleid maakt een scherpe analyse van de huidige inspanningen, toekomstige ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingsrichtingen.

4 basiselementen voor duurzame inzetbaarheid

Bij Basis & Beleid kijken we naar vier basiselementen die binnen een arbeidsrelatie van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van werknemers:

  • Arbeidsomstandigheden: werktijden, fysieke belasting, emotionele belasting, werk-/leefstijl en werkdruk, et cetera;
  • Arbeidsinhoud: uitdagend werk, vakkennis, competenties, ontwikkeling en doorgroei, et cetera;
  • Arbeidsvoorwaarden: verlofregelingen, scholingsrechten, pensioen, zorgverlof, beloning en flexibiliteit hierin, et cetera;
  • Arbeidsverhoudingen: stijl van leidinggeven, invloed op het werk, collegialiteit, et cetera.

Deze vier elementen hangen samen en beïnvloeden elkaar. Om goed invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid bekijken wij ze steeds in onderlinge samenhang

De aanpak van Basis & Beleid

Kenmerkend in onze aanpak is dat we dit samen met alle betrokkenen doen. Wij zorgen dat iedereen het podium en de tijd krijgt om zijn visie te geven, zodat er een open gesprek plaatsvindt. Soms is daarvoor een buitenstaander als Basis & Beleid nodig.

Bekijk het model dat we hanteren of download onze whitepaper.

Kern van onze aanpak:

  • Gedegen analyse. Oplossingsrichtingen gericht op bronaanpak op korte en lange termijn
  • Scherp oog voor arbeidsverhoudingen. Gedegen procesbegeleiding.
  • Hoge mate van betrokkenheid van medewerkers en andere stakeholders.
  • Specifiek voor sociale partners.

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Download Duurzame inzetbaarheid

Download whitepaper

Duurzame inzetbaarheid

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.