OR en arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden, pensioen en arbeidstijden zijn belangrijke onderwerpen. Het zijn thema’s waar vakbonden, werkgevers en de ondernemingsraad samen een rol kunnen spelen. Gedeeltelijk vallen ze onder het instemmingsrecht, maar het is niet altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de sociale partners ophoudt en die van de ondernemingsraad begint. Ook zijn het vaak complexe thema’s, waarvan men wel vindt dat het goed geregeld moet zijn. Voor ondernemingsraden kan het een uitdaging zijn om daar invulling aan te geven.

Basis & Beleid adviseur arbeidsvoorwaarden

Basis & Beleid heeft de expertise in huis om ondernemingsraden te adviseren bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Kenmerkend voor de aanpak van Basis & Beleid is het streven naar de balans tussen het belang van de individuele medewerker en het organisatiebelang. Daarbij kijken we natuurlijk ook wat er eventueel in de cao is geregeld. Wij adviseren o.a. bij

  • harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij fusies en overnames
  • het opstellen of de wijziging van een arbeidsvoorwaarden-regelement
  • vergelijking van arbeidsvoorwaarden (benchmarking)
  • functiewaardering
  • functionerings- en beoordelingssystematiek
  • duurzame inzetbaarheid
  • opleidingsplannen

Basis & Beleid voor begeleiding en advies

Voor Basis & Beleid is dit dagelijkse kost. Onze adviseurs begeleiden en adviseren ondernemingsraden en sociale partners bij deze thema’s. Voor de vergelijking van arbeidsvoorwaarden hebben we een eigen rekentool ontwikkeld, die arbeidsvoorwaarden van verschillende cao’s op objectieve kenmerken vergelijkt.

Download hier ons productblad Arbeidsvoorwaardenvergelijking.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs