Contra expertise

We doen, in opdracht van ondernemingsraden, onderzoek naar nut en noodzaak, financiële onderbouwing en organisatorische consequenties van de voorgenomen maatregelen. Dit doen we bijvoorbeeld door het bedrijf in te gaan, relevante documenten op te vragen, te analyseren en diepte-interviews te houden. We gebruiken een eigen model en werkwijze, als het gaat om deze ‘second opinion’ voor ondernemingsraden.

Contra expertise door de adviseur van Basis & Beleid houdt in dat er:

  • Een startbijeenkomst is met de OR.
  • Documenten worden bestudeerd.
  • Sleutelpersonen worden geïnterviewd door de adviseur.
  • Een rapportage wordt opgesteld en besproken met OR en directie.
  • Aanbevelingen komen voor het (concept)advies/de instemming.
  • Desgewenst meegeschreven wordt met het (concept)advies of instemming.

Wilt u meer weten over onze begeleiding bij contra expertise? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.