Contra-expertise

Wanneer de ondernemingsraad te maken krijgt met een grote verandering in de organisatie, ontslag van veel medewerkers, een fusie, of een overname (een reorganisatie), wil hij de adviesaanvraag goed onderzoeken. Wat speelt er precies, kunnen wij er nog iets aan doen, hoe is het zo ver gekomen? Het is dan verstandig om ons in te schakelen.

Basis & Beleid doet onderzoek bij reorganisaties

In opdracht van ondernemingsraden onderzoeken wij nut en noodzaak, financiële onderbouwing, organisatorische consequenties en strategische aspecten van de voorgenomen maatregelen.

Vragen als: ”Past de reorganisatie in de strategie van het bedrijf (of concern)? Hoe staat het bedrijf er financieel voor? Zijn de besparingen die het bedrijf voorspiegelt inderdaad zo groot? En kan de gewijzigde organisatie de nieuwe plannen wel uitvoeren?”  
Lang niet altijd heeft een bedrijf er goed genoeg over nagedacht. Het komt regelmatig voor dat we toch nog wijzigingen kunnen realiseren in de plannen.
We gebruiken een eigen model en werkwijze, als het gaat om deze ‘second opinion’ voor ondernemingsraden.

Wat houdt contra-expertise in?

Contra-expertise door de adviseur van Basis & Beleid houdt in dat er:

  • Een startbijeenkomst is met de ondernemingsraad.
  • Documenten worden bestudeerd.
  • Sleutelpersonen worden geïnterviewd door de adviseur.
  • Een rapportage wordt opgesteld en besproken met OR en eventueel de directie.
  • Een voorstel wordt gedaan voor het (concept)advies of instemming.

Waarom Basis & Beleid?

Wij combineren onze kennis van strategie, financien en organisatiekunde met onze jarenlange ervaring hoe je als ondernemingsraad tot de beste resultaten kan komen.

Wilt u meer weten over onze begeleiding bij contra-expertise? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.