Strategische begeleiding
Stapsgewijs ontwikkelen naar een proactieve ondernemingsraad

Circa 80% van alle adviesaanvragen vloeit voort uit de organisatiestrategie en de financiële prestaties van de organisatie. Voor veel OR’s zijn dat echter abstracte en complexe onderwerpen, waar men onvoldoende kennis van heeft. Mede daardoor worden veel OR’s nog steeds overvallen door ingrijpende adviesaanvragen. Basis & Beleid begeleidt OR’s die dat willen doorbreken en helpt hen die pro-actieve rol (en het initiatief) te nemen.

Integrale ondersteuning

Basis & Beleid is de partij voor ondernemingsraden. We maken cijfers en strategie heel concreet en begrijpelijk voor de OR. Hoe eerder en beter de OR betrokken wordt bij de strategie en plannen van het bedrijf, hoe sneller de OR kan reageren en adviseren/instemmen op belangrijke besluiten.

Modulair aanbod

Het basispakket bestaat uit 4 kennissessies met de OR en tussentijdse toegang tot de deskundige helpdesk van Basis & Beleid. In iedere kennissessie bespreken we de strategie, financiën en actualiteiten

Financiën: Mei (jaarcijfers), november (budget)

 • Met de OR vaststellen van de belangrijkste ‘getallen’
 • Analyse en toelichting op de (kwartaal/half)jaarcijfers. 
 • Bespreken jaarbudget, investeringen en andere business cases.

Strategie: Oktober (vóór het budget) en juni (waar staan we in het lopende jaar) 

 • Een praktische werkwijze waarbij de OR zèlf de belangrijkste strategische aandachtspunten benoemt.
 • Tips voor het bespreken van deze input met de directie
 • Bespreken strategie organisatie & strategische aandachtspunten OR.

Tussendoor kan de OR gebruik maken van de helpdesk van Basis & Beleid. Zo heeft de OR altijd snel en gedegen antwoord krijgt op voorkomende vragen.

Voorwaarden

In de WOR is vastgelegd dat iedere OR recht heeft op een minimum aantal dagen training. Deze strategische begeleiding ‘on the job’ valt daar ook onder. Vanzelfsprekend maken we vooraf afspraken met de OR over de gewenste ondersteuning en de verwachte kosten.

Aanvullend kan Basis & Beleid ook andere pragmatische kennissessies verzorgen, zoals:

 • WOR in vogelvlucht                           
 • Contact met de achterban
 • AVG en privacy                                   
 • Onderhandelen met de bestuurder
 • Duurzame Inzetbaarheid                   
 • Samenwerking binnen de OR
 • Opstellen werkplan OR                      
 • Actualiteiten medezeggenschap
 • ​Diverse HR onderwerpen zoals personeelsregelingen, pensioen, en duurzame inzetbaarheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.