OR en arbeidstijden

Veel cao’s bevatten regels over arbeidstijden, roosters en toeslagen. Maar wat moet de OR doen als het bedrijf hier van af wil wijken, of als er geen cao is? Ondernemingsraden krijgen hier mee te maken wanneer het bedrijf meer interne flexibiliteit qua inzet in arbeidstijden wil, of als vrijstellingen voor ouderen, bijvoorbeeld voor nachtdiensten, onder druk komen te staan. Medewerkers willen een gezond rooster met goede arbeidstijden dat aansluit op de eigen wensen en mogelijkheden. De OR heeft met deze verschillende belangen te maken en kan soms wel wat hulp gebruiken.

Advies bij vragen over arbeidstijden en roosters

Basis & Beleid heeft de expertise in huis om ondernemingsraden te adviseren over arbeidstijden, roosters, roostersystematiek en toeslagen. Kenmerkend voor de aanpak van Basis & Beleid is het streven naar de balans tussen het belang van de individuele medewerker en het organisatiebelang. Daarbij kijken we natuurlijk ook wat er in de arbeidstijdenwet of cao is geregeld. Wij adviseren o.a. bij:

  • Wijziging van ploegenroosters of ploegentoeslag
  • De aanpassing van werktijden of bloktijden om de werk/privé-balans te behouden.
  • Arbeidstijden in het kader van duurzame inzetbaarheid
  • Opstellen of wijzigingen van thuiswerkregelingen

Basis & Beleid draagt bij aan een gezond rooster met goede arbeidstijden

Basis & Beleid heeft hier veel ervaring mee. Onze werkzaamheden bestaan vaak uit:

  • Het delen van ervaringen uit andere sectoren/bedrijven.
  • Het doorrekenen van de (financiële) effecten van verschillende regelingen en eventuele overgangsregelingen.
  • Het inzichtelijk maken van eventuele knelpunten, alternatieven en het draagvlak onder stakeholders.

U kunt hier ons productblad Advisering over arbeidstijden downloaden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.