Aan de slag met duurzame inzetbaarheid: Doe de OR scan!

Publicatiedatum: 24/01/2024
Tags: Medezeggenschap - Duurzame inzetbaarheid - Reorganisatie
Auteur: Sten Nouwens

Er zijn steeds meer ondernemingsraden die aan de slag willen gaan met duurzame inzetbaarheid in hun organisatie. Deze indruk werd bevestigd vanuit de grote opkomst tijdens de verschillende workshops die we hierover de afgelopen maanden hebben gehouden in samenwerking met het SPDI.

Hoe je met duurzame inzetbaarheid aan de slag kan gaan als OR is vaak een ingewikkelde vraag. Hoe maak je als OR die volgende stap en hoe kun je duurzame inzetbaarheid meenemen in de gesprekken met de bestuurder? Hiervoor is een speciale OR-scan ontwikkeld die op verschillende manieren kan worden ingezet.

De OR-Scan DI

Duurzame inzetbaarheid (DI) gaat verder dan het fruit op het werk. Daar heeft het SPDI een werkmodel voor gemaakt, zie het figuur. De OR die aan de slag wil met duurzame inzetbaarheid moet goed kijken naar wat het bedrijf doet en scherp blijven of het management genoeg aandacht heeft voor de toekomst van de medewerkers en de organisatie. Is er voldoende aandacht van de bestuurder? Worden toekomstige ontwikkelingen in werk en organisatie in overweging genomen?

Met een beknopte OR-scan duurzame inzetbaarheid wordt dieper ingaan op de relevante thema's binnen de organisatie. De 21 uitspraken over 7 thema's bieden concrete mogelijkheden om een positief stempel te drukken op het HR-beleid. De 7 thema’s, ook wel DI-knoppen genoemd, zijn: gezondheid, arbeidstijden, organisatie van de arbeid, duurzame flexibiliteit, leren-opleiding-loopbaan, zwaar werk en arbeidsverhoudingen. Door de belangrijkste aandachtspunten te bepalen in de huidige situatie kunnen de onderwerpen en prioriteiten bepaald worden voor de organisatie en medewerkers voor de korte en lange termijn, voor zowel de continuïteit van de organisatie en de duurzame inzet van de medewerkers.

Inzet van de scan

De scan kan gebruikt worden bij de behandeling van advies- en instemmingsverzoeken of om andere voorstellen vanuit het management door een duurzaam inzetbaarheidsbril te bekijken. Ook kan de OR de scan gebruiken om zelf voorstellen te doen aan het management op basis van het initiatiefrecht. Tevens vormen de stimulerende taken die de Wet op de ondernemingsraden aan de OR toekent een basis om proactief op te treden. Hierbij valt te denken aan het bevorderen van de naleving van afspraken over arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en werk- en rusttijden. De OR-scan biedt aanknopingspunten voor de OR om met elkaar te bepalen wat de onderwerpen en prioriteiten zijn bij de gesprekken met de bestuurder. Praktisch dus bij de bespreking van de algemene gang van zaken.  

Workshop OR-scan DI

Een doordachte aanpak van de OR is belangrijk. Hiervoor is er een speciale workshop ontwikkeld om met de OR-scan aan de slag te gaan. Tijdens deze workshop krijgt de OR concrete handvatten om invulling te geven aan voorstellen voor het beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Deelnemers aan de workshops waarderen vooral de praktische insteek. Uit ervaring blijkt dat deze workshop zeer goed als dagdeel te volgen is, maar ook goed te combineren is met een training van een (nieuwe) ondernemingsraad.

Interesse?

Heb je belangstelling in de toepassing van de OR-scan duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden van de workshop? Meld je via het contactformulier of neem contact op met een van onze adviseurs.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten