Neem tijd voor OR-werk

Publicatiedatum: 17/01/2023
Tags: Medezeggenschap

Wat is een “normaal aantal uur” om aan OR-werk te besteden? Die vraag krijgen wij als adviseurs regelmatig en hij is makkelijker gesteld dan beantwoord. Iedere organisatie is immers uniek. Bovendien spelen veel variabelen een rol. Een OR die net gestart is, heeft vaak nog wat meer tijd nodig dan een geoliede OR die al een aantal jaar met elkaar samenwerkt. Je kan je ook voorstellen dat als niet alle zetels vervuld zijn dit zijn weerslag heeft op de workload bij de OR-leden.

Als we doorpraten over de tijdsbesteding volgen er al vlot nog aan aantal andere vragen:

 • Is de tijdsbesteding hetzelfde voor de verschillende OR-leden?
 • Als je ook in een commissie zit, wat betekent dat dan voor de uren?
 • Moeten we als OR buiten werktijd vergaderen?

Bovendien komt de vraag vaak niet zomaar uit de lucht vallen. Regelmatig is er discussie over de hoeveelheid tijd die aan het OR-werk besteed wordt. Dat kan tussen OR-leden onderling zijn, als de een er aanzienlijk meer tijd aan besteed dan de ander. Of de ondernemer vindt dat het OR-werk ten koste gaat van de functie van een OR-lid. Die achterliggende vraag moet absoluut besproken worden.

Op basis van de praktijk leek het ons dat er toch echt wel over gemiddelden te spreken is. Dit hebben we getoetst. Op een groot landelijk OR-evenement hebben we OR-leden die onze stand bezochten een aantal vragen laten beantwoorden over hun tijdsbesteding. Zo hebben 118 OR-leden onze vragen beantwoord. Helemaal representatief zijn de uitkomsten niet. Het was een groot evenement maar veel bezoekers waren er samen met collega’s uit hun eigen OR. Bovendien valt aan te nemen dat wie een evenement bezoekt, ook meer tijd kan nemen voor OR-werk. De uitkomsten bevestigen desondanks wat we in onze dagelijkse praktijk zien.

Hoeveel uur besteed jij in de praktijk aan OR-werk?

Op basis van de antwoorden blijkt dat:

 • Een gewoon lid gemiddeld 4 uur per week met OR-werk bezig is.
 • Voorzitters besteden gemiddeld 9 uur per week aan de OR.
 • De secretaris besteedt gemiddeld 10 uur per week aan OR-werk
 • Voor een ambtelijk secretaris is de tijdsbesteding 18 uur per week.


Figuur 1 Gemiddelde tijdsbesteding per rol per week

Is er een faciliteitenregeling?

Het is belangrijk om afspraken over tijd en faciliteiten te maken en vast te leggen.

 • 84% van de deelnemende ondernemingsraden beschikt over een faciliteitenregeling.
 • 11% van de ondernemingsraden heeft geen faciliteitenregeling.
 • 5% had geen idee of er een faciliteitenregeling is.

Wanneer wordt het OR-werk verricht?

Het meeste OR-werk wordt onder werktijd gedaan, zo blijkt:

 • Van de respondenten gaf 7% aan het OR-werk grotendeels in eigen tijd te doen.
 • 36% verricht het or-werk grotendeels onder werktijd.
 • Voor 56% geldt dat ze het OR-werk áltijd onder werktijd verrichten.
 • 1% geeft zelfs aan OR-werk áltijd in eigen tijd te doen.


Figuur 2 Wanneer wordt het OR-werk gedaan?

Aantal zetels

Het aantal zetels lijkt geen verband te houden met wanneer het OR-werk verricht wordt. Ook lijkt het aantal uren geen verband te houden met de aanwezigheid van een ambtelijk secretaris. 

De gemiddelde uren die besteed worden vanuit de verschillende rollen aan OR-werk is substantieel. Omdat het vaak het geval is dat het OR-lid ook nog een reguliere functie bekleed, kan dit voor frictie zorgen tussen het gewone en het OR-werk. Voor zowel ondernemer als ondernemingsraad is het dus van belang om met elkaar afspraken te maken over wat er nodig is om het OR-werk op een goede manier uit te voeren. Die afspraken zouden moeten gaan over zowel tijd als overige middelen, zodat de OR goed beslagen ten ijs komt. De organisatieadviseurs van Basis & Beleid hebben allemaal ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingsraden. Wil je naar aanleiding van de tijdsbesteding van jouw ondernemingsraad eens met één van ons sparren? Neem dan vooral contact met ons op!

 

 

 

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten