Valt er wat te kiezen?

Publicatiedatum: 17/03/2023
Tags: Medezeggenschap
Auteur: Reinier Stroo

Zo maak je het vinden van nieuwe OR-leden makkelijker.

Nieuwe kandidaat-leden vinden, het bezorgt veel ondernemingsraden hoofdbrekens als er verkiezingen aan komen. Hoe vinden we ze? Hoe motiveren we ze zich kandidaat te stellen? Een aantal acties vergroot de kans op nieuwe kandidaat-leden en op betrokken kiezers.

Wanneer start je met zoeken van nieuwe OR-leden?

Begin je vlak voor de verkiezingen met nieuwe kandidaten zoeken? Dan ben je te laat.
Vaak worden mensen vlak voor de verkiezingen overvallen met de vraag of de OR ‘niet wat voor ze is’. Het klinkt gek, maar veel mensen hebben geen idee wat OR-werk inhoudt. Als je dan snel moet beslissen over iets waar je jaren aan vast zit, zonder idee waar je precies voor gaat, dan is de kans groot dat iemand weigert. Begin zeker anderhalf jaar voor de verkiezingen met het benaderen van collega’s. Bespreek dan ook hoe ze kunnen proeven van het OR-werk. Lees verder…

Inzicht in wat je als OR doet, bespreekt en bereikt kan wervend werken.

Laat dat dus zien. Je hoeft niet ingewikkeld te maken, maar de notulen op een prikbord hangen is echt onvoldoende. Je kunt bijvoorbeeld collega’s uitnodigen voor OR-vergaderingen. De wet zegt niets over openbaarheid of beslotenheid van de vergadering, maar openbaarheid is wel in de geest van de WOR. Denk ook aan het schrijven van  een nieuwsbrief, een blog, collega’s informeren op bijeenkomsten of gewoon even tijdens de pauze.

Organiseer een bijeenkomst met je collega's.

Invloed, hoe klein ook, motiveert. Misschien was dat wel waarom je zelf in de OR wilde? Middelen zijn er genoeg. Organiseer een achterbanraadpleging als je wilt weten hoe je collega’s over een onderwerp denken. Het kan ook simpel: collega’s kort aanspreken in de gang of bij de koffieautomaat kost weinig tijd en doet een groot plezier.

Collega’s die meer interesse tonen kun je nauwer betrekken.
Vraag ze voor een klankbordgroep waar je periodiek (bijvoorbeeld vier keer per jaar) de belangrijkste onderwerpen met ze bespreekt. Niet-gekozen collega’s mogen wel bijdragen in commissies. Sinds 1 januari biedt de gewijzigde WOR daar nog meer ruimte voor.
Zit je als OR met een groot dossier, bijvoorbeeld een complexe adviesaanvraag, en heb je specifieke kennis nodig die niet in de OR zit maar wel bij collega’s? Vraag hen dan als participant voor dat vraagstuk. Het begint dan met iets eenmaligs, maar kan uitgroeien tot meer.

Rooster van aftreden ondernemingsraad

Je maakt de zoektocht naar nieuwe leden makkelijker door niet allemaal tegelijk af te treden.Leg in het reglement vast dat steeds de helft van het aantal leden aftreedt. Voordeel is dat je dan waarschijnlijk minder opvolgers hoeft te zoeken voor leden die zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Je bent wel vaker verkiezingen aan het organiseren, maar dan ben je wel vaker zichtbaar als OR.  

Stel een profiel op

Maak een profiel en scout actief. Denk met elkaar na welke kenmerken een potentieel OR-lid heeft en schrijf dat op. Zo’n globaal profiel helpt je breder te kijken dan alleen de groep collega’s die je al kende. Misschien kom je op collega’s aan wie je anders nooit als mogelijk OR-lid had gedacht.

Zorg wel voor heldere verwachtingen vooraf. Wie je ook scout en vooraf betrekt, uiteindelijk beslissen je collega’s tijdens verkiezingen wie er in de OR komen. Daar kan je nooit omheen.

De ondernemingsraad is er voor de collega's

Een open deur misschien, maar vertegenwoordig je collega’s zo goed mogelijk. Het is soms moeilijk en spannend om kritisch te zijn op het management en je rug recht te houden als het erop aan komt. Doe dat wel. Je moet het bedrijfsbelang meewegen, maar vertegenwoordigt wel je collega's. Zorg dat je daar dichtbij blijft. Immers, niemand wil horen bij een OR die dichter bij de bestuurder lijkt te staan dan bij de collega’s.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten