Berichten

Berichten - cao & arbeidsvoorwaarden

Adviesrecht en cao

19/06/2023 - Bij belangrijke wijzigingen in organisaties zijn soms meer regels van toepassing dan alleen het adviesrecht uit de wet op de ondernemingsraden (Wor). Welke zijn dat en wat... lees meer

Arbeidsvoorwaarden vergelijken: appels met peren of toch niet?

22/05/2023 - Basis & Beleid vergelijkt regelmatig verschillende pakketten arbeidsvoorwaarden met elkaar. Dat is ingewikkelder dan gewoon het laagste en hoogste loon naast elkaar leggen en... lees meer

Fusies en overnames - deel 8: Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden

14/10/2022 - Krijg je als OR te maken met een overname of fusie dan zijn er veel aandachtspunten. Dit artikel gaat met name over werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Eerdere artikelen in... lees meer

De cao-monitor: objectieve input voor onderhandelingen

14/01/2022 - Zijn we nog wel aantrekkelijk genoeg op de arbeidsmarkt? Betalen we genoeg en bieden we werknemers voldoende andere regelingen?
Hoe verhouden cao’s van concurrerende bedrijven... lees meer

Subsidie op duurzame inzetbaarheid is hot

18/05/2021 - Voor oudere werknemers is het sinds 1 januari 2021 (tijdelijk) fiscaal mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Voor medewerkers met een zwaar beroep is er zelfs subsidie... lees meer

Is de verlofspaarregeling de ontbrekende schakel bij duurzame inzetbaarheid?

21/02/2021 - In december schreven we al over de subsidieregeling duurzame inzetbaarheid. Hierbij kunnen sectoren subsidie aanvragen voor RVU-uitkeringen en bij investeringen in Duurzame... lees meer

Jaaroverzicht

21/12/2020 - Voor velen is 2020 een verloren jaar om snel te vergeten. Maar het is ook jaar waarin we veel nieuwe vaardigheden geleerd hebben, creatief zijn geweest en ons... lees meer

Nieuwe wetgeving versterkt positie OR bij beloning topbestuurders

14/04/2020 - Per 1 december 2019 is er nieuwe wetgeving van kracht die bepaalde eisen stelt aan het beloningsbeleid van de bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen.... lees meer

Het jaaroverzicht van Basis & Beleid

18/12/2019 - Wij vinden ons werk heel vanzelfsprekend. Maar als we er even bij stilstaan, realiseren we ons beter dat het werk eigenlijk heel bijzonder en zinvol is. Ook daarom is de... lees meer

Onderzoek naar medezeggenschapsvernieuwing

30/09/2019 - Basis & Beleid en het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam hebben een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar experimenten met... lees meer

Het generatiepact

05/06/2019 - Het generatiepact is een onderwerp dat in veel cao-onderhandelingen op tafel ligt en in veel cao’s zijn er nu al afspraken over gemaakt. Soms wordt het een generatiepact... lees meer

Läther BV: hoe verder na einde bedrijfstak-cao?

12/03/2019 - Läther BV ontwerpt, verkoopt en produceert als een van de weinige bedrijven in Nederland leren handtassen. Er werken ongeveer 35 mensen. Tot 1 juli 2016 was de cao voor de... lees meer

ZZP-platforms zoals Uber en Deliveroo bedreigen sociale zekerheid

11/03/2019 - Nederland is Europees kampioen flexwerken, zo concludeerde de Volkskrant op 14 februari jl. op basis van de recente Flexbarometer van CBS en NIPO. Van alle werkenden is nu een... lees meer

Een terugblik op 2018

18/12/2018 - Het afgelopen jaar hebben we weer veel leuke projecten mogen uitvoeren voor sociale partners (vakbonden en werkgevers), en vooral over werkdruk en duurzame inzetbaarheid (DI).... lees meer

Is er sprake van een stakingsgolf?

12/12/2018 - Dagelijks horen en lezen we berichten over stakingsacties. Op 28 september legden piloten en cabinepersoneel van Ryanair in zes EU-landen, waaronder Nederland, het werk voor 24... lees meer

Duurzame inzetbaarheid: cao of OR-tafel?

13/06/2018 - In veel cao’s worden afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid: bijvoorbeeld door studieafspraken op te nemen of door arbeidsvoorwaardelijke regelingen af te spreken, die... lees meer