Duurzame inzetbaarheid: cao of OR-tafel?

In veel cao’s worden afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid: bijvoorbeeld door studieafspraken op te nemen of door arbeidsvoorwaardelijke regelingen af te spreken, die bijdragen aan “fit over de finish”. Bij een ondernemings-cao gaat het al over het eigen bedrijf, maar hoe vertaal je die afspraken naar het bedrijf als je onder een sector-cao valt? En wat nou als in jouw cao geen afspraken gemaakt zijn over duurzame inzetbaarheid? Of als er geen cao is?
Duurzame inzetbaarheid gaat over meer dan arbeidsvoorwaarden, denk maar aan de inhoud van het werk of de arbeidsomstandigheden. In alle gevallen kan de ondernemingsraad een belangrijke rol spelen als het gaat om duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie.

De rol van de OR

Bij afspraken over duurzame inzetbaarheid in de ondernemings-cao kan de OR een stimulerende en controlerende taak hebben. Goede afstemming met de vakbonden kan daarbij helpen, net als deelnemen aan een stuurgroep die stuurt op het uitwerken en uitvoeren van de afspraken.

Bij afspraken in een sector-cao is al meer initiatief van de OR gewenst, zeker als de bestuurder geen stappen zet. Meer initiatief is nodig, naarmate er geen afspraken zijn, of zelfs geen cao. Welke stappen kun je dan zetten als OR om duurzame inzetbaarheid op de agenda te krijgen en te houden?

Gebruik van het initiatiefrecht

Als OR kun je het initiatiefrecht gebruiken om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken. De OR heeft vaak goed in beeld wat investeren in duurzame inzetbaarheid voor het bedrijf en haar medewerkers kan opleveren. Maak zelf, al dan niet met behulp van een deskundige of samen met de vakbond, een plan dat past bij het bedrijf en bespreek dat in het overleg met de bestuurder

Zorg voor draagvlak

Als je gebruik maakt van het initiatiefrecht, of als je op enig moment gevraagd wordt om advies te geven over een aspect van duurzame inzetbaarheid, is het belangrijk dat je draagvlak hebt binnen de organisatie. Zorg allereerst voor draagvlak bij de achterban, maar ga ook de verbinding aan met sleutelpersonen in de organisatie zoals HR, en raadpleeg de vakbonden. Samen kom je tot betere adviezen, die zorgen voor acceptatie en gedragenheid in de hele organisatie.

Houdt duurzame inzetbaarheid levend

Duurzame inzetbaarheid is meer dan een project. Duurzame inzetbaarheid zal uiteindelijk onderdeel moeten worden van de normale bedrijfsvoering. Dat betekent dat het belangrijk is om afspraken vast te leggen (bijvoorbeeld in het verslag van het ov overleg) en dat activiteiten gemonitord en geëvalueerd worden in het overleg tussen OR en bestuurder. Zo houd je het onderwerp actueel. Ook tussen leidinggevende en medewerker zou het gesprek met regelmaat over duurzame inzetbaarheid moeten gaan. HR kan dit ondersteunen door duurzame inzetbaarheid in de standaard agenda voor functioneringsgesprekken op te nemen.

Basis & beleid adviseert zowel cao-partijen als ondernemingsraden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Wil je eens vrijblijvend met ons hierover in gesprek? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten