Het jaaroverzicht van Basis & Beleid

Wij vinden ons werk heel vanzelfsprekend. Maar als we er even bij stilstaan, realiseren we ons beter dat het werk eigenlijk heel bijzonder en zinvol is. Ook daarom is de decembermaand goed om even terug te blikken op enkele gebeurtenissen en bijzondere prestaties in 2019.

Ondernemingsraden

In 2019 hebben wij circa 100 ondernemingsraden geadviseerd en begeleid. Veel van hen hebben ons gevraagd om advies bij adviestrajecten of voor begeleiding in hun ontwikkeling.         

 • Het merendeel van de ondernemingsraden heeft ons gevraagd de voorgenomen reorganisatie/overname te beoordelen.  
 • In een aantal trajecten, hebben we met de OR een alternatief plan gepresenteerd, zoals bij Westerschelde Ferries.
 • Steeds meer ondernemingsraden hebben ons gevraagd om beschikbaar te zijn voor tussentijdse vragen en advies. Bijvoorbeeld om te sparren bij minder ingrijpende advies- of instemmingsaanvragen. Voor deze activiteiten bieden we een strippenkaart aan.

(Cao) onderzoek

In 2019 hebben we weer enkele mooie onderzoeken mogen uitvoeren, bijvoorbeeld:

 • Samen met Panteia hebben we voor SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer) in kaart gebracht hoe de wereld van Transport en Logistiek er in 2025 uit zal zien. Het rapport geeft SOOB handvatten om proactief beleid te maken op toekomstige ontwikkelingen.
 • In opdracht van het ministerie van Economische zaken heeft Basis & Beleid onderzoek gedaan naar de effecten van het (mogelijk vervroegd) sluiten van kolencentrales op de werkgelegenheid. Mede op basis van het onderzoek is besloten een werkgelegenheidsfonds op te richten, waarin o.a. UWV en FNV samen medewerkers kunnen begeleiden naar nieuw werk.
 • In de sector textielverzorging hebben we met AWVN onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen in vraag en aanbod van arbeid, en de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. We zetten deze kennis de komende periode in bij bedrijven in de sector.
 • Voor Instituut GAK hebben we samen met AIAS onderzoek gedaan naar de vernieuwing van medezeggenschap in de praktijk. De resultaten zijn samengevat in een online boek(je), en een online medezeggenschapstool.

Duurzame Inzetbaarheid (en werkbeleving)

Duurzame inzetbaarheid is een term die veel verschillende associaties oproept. Al bijna 10 jaar helpt Basis & Beleid bedrijven om inhoud en betekenis te geven aan de term, zodat we met elkaar ‘lekker aan het werk kunnen blijven’. Ook daar hebben we in 2019 mooie resultaten mee behaald.

 • Naast onze eigen trajecten, nemen we deel in het samenwerkingsproject ‘Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid’.
  Voor meerdere sectoren, bijvoorbeeld de textielverzorging, golfbanen en de technische groothandels, hebben we in kaart gebracht hoe je als sector invulling geeft aan duurzame inzetbaarheid. We doen onderzoek en zijn bij bedrijven in die sector aan de slag om duurzame inzetbaarheid op maat vorm te geven.
 • En ook voor bedrijven hebben we, altijd in samenwerking met sociale partners, inzicht gegeven hoe je specifiek in het betreffende bedrijf inzetbaarheid bevordert. Niet alleen via de cao, maar ook vanuit het organisatiebeleid als de bron.

Collegiale momenten

2019 was ook een jaar met de nodige collegiale momenten:

 • Angelique en Wilfred zijn bij ons komen werken
 • Loek en Evert zijn beide 25 jaar in dienst
 • Frank heeft zijn directeursrol aan Reinier overgedragen
 • Voor versterking is er een vacature gesteld voor een OR-adviseur
 • Zelfs Sinterklaas heeft een bezoek aan ons kantoor gebracht.

De medewerkers van Basis & Beleid wensen iedereen fijne feestdagen, en een moment om even stil te staan bij bijzondere momenten in het afgelopen jaar. Wij kijken er naar uit om ook in 2020 weer te kunnen werken aan het mooiste adviesbureau voor ondernemingsraden, sociale partners en vakbonden.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten