Reinier Hoogendorp

Directeur/Organisatieadviseur

Reinier Hoogendorp

Organisaties in verandering is de rode draad in mijn carrière. Ik vind het een uitdaging om de veranderende eisen die aan een organisatie worden gesteld, te vertalen naar passend beleid en concrete maatregelen om organisatie en medewerkers verder te helpen. Ik ben daarin altijd op zoek naar een juist evenwicht tussen medewerkersbelang en organisatiebelang.

Bij Basis & Beleid hou ik me vooral bezig met Duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is voor mij geen loze term ‘waar we iets mee moeten’. Het is een absolute voorwaarde om medewerkers gezond, competent en gemotiveerd te houden en als organisatie concurrerend te kunnen blijven.

Geniet van

Samen werken aan een gemeenschappelijke doelstelling. Het herkennen, duiden en benoemen van verschillende standpunten en belangen. Zoeken naar de oplossingsrichtingen om de gemeenschappelijke doelstelling te bereiken.

Verder hou ik van afwisseling in mijn werk en een verscheidenheid aan projecten en rollen. Ik ben van zowel de inhoud, als de vorm en het proces. Zonder inhoud is een proces zinloos en vice versa. De juiste vorm helpt bij het realiseren van doelstellingen.

Expertise

Organisatievernieuwing, procesbegeleiding, duurzame inzetbaarheid, onderzoek, medezeggenschap.

CV

  • Organisatieadviseur Basis & Beleid
  • Projectleider loopbaancoaches a.i.
  • Consultant, trainer & adviseur, Unie Services
  • Ondernemersadviseur, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  • Sales- en accountmanager, McDos International
  • Bedrijfswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen
  • Management, Economie en Recht, Hogeschool InHolland

meer medewerkers