Gedeeld beeld van de toekomst, goede keuzes nu!

Publicatiedatum: 14/03/2024
Tags: Cao & arbeidsvoorwaarden
Auteur: Reinier Stroo

Brancheonderzoek voor sociale partners

Binnen veel sectoren nemen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers via sociale fondsen dagelijks beslissingen over de toekomst van de sector. Ze maken keuzes over investeringen in mensen en bedrijven op het gebied van opleidingen, arbeidsmarkt, verbeteren van de concurrentiepositie, professionaliseren van bedrijven, veilig werken en het beperken van overlast voor mens en milieu.

Om als werkgevers en vakbondsbestuurders in fondsen samen de goede keuzes te kunnen maken is een gedeeld beeld over de toekomstige uitdagingen en mogelijkheden van een sector essentieel. Anders praat je langs elkaar heen. Dat laatste gebeurt nog vaak merken wij in de praktijk.

En gedeelde toekomstvisie dus. Maar hoe maak je die? De onderzoekers van Basis & Beleid helpen daarbij.

De onderzoeken van Basis & Beleid geven antwoord op vragen als:

 • Hoe gaat jullie sector zich de komende jaren ontwikkelen?
 • Welke belangrijke technologische ontwikkelingen en nieuwe spelers op de markt moet de sector rekening houden?
 • Hoe is de concurrentiepositie en hoe kan die verbeteren?
 • Verandert de vraag van klanten, of dat nu bedrijven of consumenten zijn?
 • Hoe kunnen organisaties inspelen
  op de veranderende wensen van medewerkers om aantrekkelijk te willen blijven op de arbeidsmarkt?
 • Welk beleid moet in jullie sector ontwikkeld worden zodat werknemers en werkgevers in de sector op die veranderingen kunnen inspelen?
 • Met de beperkte middelen die het sociaal fonds heeft, wat ga je wel en niet doen?

Wij onderzoeken jaarlijks voor verschillende branches dit soort vragen. Een helder onderzoeksrapport, waarover iedereen het eens is, maakt het gesprek over het te voeren beleid en te besteden geld een stuk eenvoudiger. 

De onderzoeken helpen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers te komen tot een gezamenlijk beeld van de sector en van de belangrijkste kansen en uitdagingen ervan. Vervolgens kunnen ze samen een toekomstagenda maken, waarin staat waarmee het sociaal fonds zich de komende jaren bezighoudt. Een voorbeeld van onze onderzoeken staan onderaan dit bericht.

Wat is onze aanpak?

Een onderzoek is altijd maatwerk, maar een aantal onderdelen zitten er vrijwel altijd in:

 • Deskresearch. We duiken in de bergen data van het CPB, CBS, UWV, noem ze maar op. Als er specifieke informatie over een sector beschikbaar is, duiken we daar zéker in. We vlooien publicaties door van specialisten op het gebied van technologie in een bepaalde branches, zoeken uit welke ecologische en demografische ontwikkeling belangrijk zijn voor een sector. Ook destilleren we patronen uit het nieuws en vissen we uit welk regeringsbeleid invloed heeft op een branche.
 • We nemen enquêtes af onder werknemers en werkgevers. We achterhalen zo hoe zij over de sector en het werk denken, hoe ze over de arbeidsvoorwaarden en – verhoudingen denken en wat er beter kan.
 • We interviewen werkgevers en werknemers uit de sector, alleen of in groepen. Zo proberen we de informatie uit de enquêtes te duiden en te verdiepen.  
 • We bundelen alle informatie in een rapport met daarin antwoorden op de vragen uit het begin van dit stuk en alles wat verder interessant kan zijn.
 • We doen aanbevelingen over beleidskeuzes die een sociaal fonds kan maken om de sector aantrekkelijker te laten zijn voor werknemers.

Basis & Beleid deed de afgelopen jaren voor verschillende branches grote en kleine onderzoeken:

Erkende verhuizers

De verhuisbranche is flink in ontwikkeling. Dat bleek uit het onderzoek dat Basis & Beleid en Panteia samen deden voor de Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV). Uit het onderzoek bleek onder meer het aanbod van zzp’ers in de branche groeit. Werkgevers geven de voorkeur aan medewerkers in loondienst om het personeelstekort op te lossen. Basis & Beleid onderzocht vooral de arbeidsmarkt in de verhuisbranche en de ontwikkelingen daarin.

Zoetwaren

In steeds meer cao’s staan afspraken over mantelzorg, veel sectoren hebben via de website van een O&O fonds pagina’s over mantelzorg met best practices, regelingen en linkjes naar handige instanties. De sociale partners in de zoetwarenindustrie wilden uitgezocht hebben in hoeverre er in de branche behoefte was aan regelingen in de cao. Uit het onderzoek (enquêtes onder werkgevers en werknemers) kwam dat er in eerste instantie vooral veel behoefte was aan informatie, en dat de bedrijven liever intern maatwerk afspraken maken dan generieke regelingen in de cao afspreken. Er is nu een werkgroep aan de slag die aan de informatiebehoefte gaat werken. Over een vervolg wordt nagedacht.

Transportsector, Visie 2025

SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds in het beroepsgoederenvervoer heeft in 2019/2020 de visie 2025 laten opstellen, als vervolg op de Visie 2015. Dit zijn breed opgezette onderzoeken, ook paritair (Basis & Beleid en Panteia), net als de opdrachtgever. Alle aspecten van het beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen komen aan de orde. Basis & Beleid verzorgd met name de onderdelen die de werknemers aangaan. Uiteindelijk leidt het onderzoek tot een actieagenda, vastgesteld door de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Het sectorinstituut transport en logistiek (STL) heeft de uitvoering van de agenda onder zijn hoede. Een deel gaat via de cao-route.

GGI

Basis & Beleid onderzocht voor een vakbond de demografie van de werknemers in de sector Groen, Grond en Infra. Dankzij het onderzoek kon de vakbond de juiste keuzes maken bij een project om veel meer mensen in de sector te bereiken. Ook bij het maken van de projectkeuzes hielpen we mee. De uitvoering loopt nog, wij kijken van de zijlijn nog mee.

 

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten