Berichten

Berichten - werkdruk

Duurzame inzetbaarheid begint bij duurzaam HRM

24/05/2022 - De spanning op de arbeidsmarkt neemt meer en meer toe. De krapte op de arbeidsmarkt was volgens het CBS al groot met 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen in het laatste... lees meer

(Geen) tijd voor Duurzame Inzetbaarheid

17/03/2022 - De arbeidsmarkt is krap en dat lijkt voorlopig niet minder te worden. Bedrijven hebben de grootste moeite om de goede mensen te krijgen en vast te houden. Daarbij vissen ze ook... lees meer

Zij leefden nog lang en gelukkig

23/09/2021 - Over de oorzaken en gevolgen van werkdruk is al veel geschreven. Over de aanpak van een te hoog oplopende werkdruk ook. Over de periode die daarna volgt is echter minder... lees meer

Subsidie op duurzame inzetbaarheid is hot

18/05/2021 - Voor oudere werknemers is het sinds 1 januari 2021 (tijdelijk) fiscaal mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Voor medewerkers met een zwaar beroep is er zelfs subsidie... lees meer

Ondernemingsraad en jongeren

16/11/2020 - Jongeren zijn niet altijd evenredig vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. Daarom is de SER een Jongerennetwerk Medezeggenschap gestart. Het netwerk heeft recent... lees meer

Werkdruk & leiderschap

20/01/2020 - Afgelopen week rapporteerde de Raad voor regeringsbeleid (WRR) dat de helft van uitval door ziekte, door het werk zelf wordt veroorzaakt. Schokkend, en helaas niet verrassend.... lees meer

Werkdruk

13/03/2019 - Werkdruk is “hot”. Om werkdruk goed te begrijpen nemen we in dit artikel de werkdruk van een operator onder de loep, in combinatie met het ‘Job Demands Resource model’. lees meer

De rol van de OR in de aanpak van werkdruk

26/09/2018 - Eerder schreven wij al over werkdruk en de factoren die hier invloed op hebben. Maar wat als een directie de werkdruk niet herkent, niet serieus neemt of simpelweg stelt dat er... lees meer

Waarom zijn werkdruk en stress op het werk zo’n veelkoppig monster?

20/03/2018 - Stress op het werk is al een aantal jaar beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische... lees meer