(Geen) tijd voor Duurzame Inzetbaarheid

Publicatiedatum: 17/03/2022
Tags: Duurzame inzetbaarheid - Werkdruk

De arbeidsmarkt is krap en dat lijkt voorlopig niet minder te worden. Bedrijven hebben de grootste moeite om de goede mensen te krijgen en vast te houden. Daarbij vissen ze ook nog eens in dezelfde vijver. Die wordt de komende jaren door vergrijzing alleen maar kleiner. Een somber vooruitzicht, maar ook een moment voor anders denken en handelen. Management, kom in beweging!

Toen de MDIEU (zie kader) van kracht werd, was de wereld in de ban van Corona. De meeste bedrijven hebben, naast openstaande vacatures, allerlei logistieke problemen rond aanvoer van noodzakelijke grondstoffen en/of onderdelen. Dat leidt tot vertraging in productie en leveringen en dramatische prijsstijgingen. Onzekere en instabiele tijden die door de oorlog in Oekraïne nog eens extra versterkt worden.

Alle hens aan dek

Toch zijn er behoorlijk wat sectoranalyses in het kader van MDIEU uitgevoerd. Basis & Beleid is bij veel sectoranalyses betrokken geweest en heeft een helder beeld van wat er speelt in de verschillende sectoren.
De sfeer is ‘alle hens aan dek’. Veel bedrijven zijn al blij als ze de planning voor het einde van de week rond hebben. Bedrijven geven aan de komende jaren hun groei - en soms zelfs hun dagelijkse productie - ernstig belemmerd te zien door gebrek aan personeel. Werknemers die een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) aanbieden, is voor veel bedrijven daarom (nog los van de kosten!) volstrekt ondenkbaar.

In die omstandigheden zien werkgevers nauwelijks tijd voor Duurzame Inzetbaarheid (DI). Leidinggevenden staan vaak onder grote druk. Het ‘goede gesprek’ schiet er maar al te vaak bij in. Meestal is dat niet vanwege gebrek aan motivatie, wel door gebrek aan tijd, onzekerheid over eigen vaardigheden en niet weten wat de werknemer te bieden. Immers, een goed gesprek over werkdruk is lastig te voeren als de vacature voor die nieuwe collega al maanden open staat.

De vraag is nu hoe de volgende stap eruit gaat zien: krijgt DI inderdaad die ‘boost’ of rommelen we met elkaar door?

Oplossingen voor vandaag

Aandacht! Maak juist nu tijd voor DI! In onzekere tijden, waarin met minder mensen hetzelfde (en soms meer) werk gedaan moet worden, is het noodzaak om aandacht te besteden aan het welzijn van werknemers. Wel dat gesprek aangaan, uit oprechte belangstelling, ook al is er niet direct een oplossing voor de ontstane werkdruk of de vraag of de werknemer gezond zijn pensioen gaat halen.

Wel in gesprek zijn met elkaar over wat er nodig is om met plezier het werk te (blijven) doen.  Ook als er nu geen tijd is om hele grote veranderingen door te voeren. Het gesprek zelf, ook al levert het niet op korte termijn iets op, is precies wat nu nodig is. Zet vooral in op opleidingen en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Onderzoek en bespreek met elkaar hoe het werk fysiek en mentaal minder zwaar gemaakt kan worden, nu of in de toekomst.
Ook voor sectoren en werkgevers met weinig financiële middelen, die wel met DI aan de slag willen, is het mogelijk om heel laagdrempelig stappen te zetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het door Centraal Beheer gratis ter beschikking gestelde platform ‘lekker bezig’. Daarin kunnen werknemers direct met thema’s als loopbaanontwikkeling, leren en vitaliteit aan de slag.

Oplossingen voor morgen

De uitgevoerde sectoranalyses zijn gericht op duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Hoe houden we hen zo lang mogelijk gezond en bekwaam aan het werk. Daarnaast zullen bedrijven steeds vaker vacatures niet meer vervuld krijgen. Oplossingen voor de langere termijn gaan vooral over een andere manier van organiseren: we moeten vooral slimmer gaan werven en slimmer gaan werken.

Slimmer werven is onder meer ander beleid voeren en zo meer onbenut talent bereiken en slimmer inzetten. Dat betekent bijvoorbeeld minder kritisch zijn bij het aannamebeleid. Voor werkzoekenden boven de 46 is het vinden van werk, ondanks alle vacatures, nog steeds heel moeilijk. Werkgevers hebben vaak geen idee welke vaardigheden mensen hebben die langer werkeloos zijn. Laat deze mensen een werk-leertraject doorlopen, zodat ze bijleren en aan de slag kunnen. Er zijn nog teveel vooroordelen waardoor een enorm potentieel aan ervaren, loyale en gemotiveerde werknemers niet in aanmerking komen voor vacatures.

Slimmer werken betekent het slimmer organiseren van werk. Met als doel het werk slimmer, flexibeler en dynamischer in te richten. Veel aandacht gaat uit naar oplossingen door robotisering en automatisering. Dat is niet verkeerd, want dat kan het werk minder belastend maken.

Wil je weten hoe het werk slimmer kan en hoe het werk in de toekomst gedaan kan blijven worden, met aandacht voor de werknemer zelf? Vraag het aan de mensen op de werkvloer. Het betrekken van werknemers bij veranderen is een hele goede manier om eigen regie te bevorderen. En eigen regie is een belangrijke pijler voor duurzame inzetbaarheid.

Op deze manier organiseer je op de langere termijn het werk duurzaam slimmer en haal je het beste uit je mensen. Er zijn twee belangrijke voorwaarden om op deze manier bottom up te veranderen : een urgente aanleiding en steun en vertrouwen van het management. De urgente aanleiding is er al, nu het management nog.

Meer weten over deze aanpak? Onze adviseurs staat voor u klaar.

 

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten