Ondernemingsraad en jongeren

Publicatiedatum: 16/11/2020
Tags: Medezeggenschap - Werkdruk
Auteur: Reinier Hoogendorp

Jongeren zijn niet altijd evenredig vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. Daarom is de SER een Jongerennetwerk Medezeggenschap gestart. Het netwerk heeft recent aanbevelingen gedaan hoe gestimuleerd wordt dat jongeren via de ondernemingsraad meedenken over onderwerpen die in hun werk van belang zijn.

Belangrijkste onderwerpen voor jongeren

Voor jongeren zijn de belangrijkste onderwerpen in het werk:

  1. Beheersbare werkdruk: jongeren ervaren meer burn-outklachten dan andere leeftijdscategorieën. Het risico van uitval is niet alleen vanuit sociaal en persoonlijk perspectief onwenselijk maar ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief.
  2. Flexwerk: Voor de meeste jongeren is flexwerk geen vrije keuze. Zij geven de voorkeur aan banen en inkomenszekerheid. Flexwerk in de leeftijdscategorie 25-34 leidt tot het uitstellen van belangrijke levensbeslissingen en levert jongeren stress op. Dit raakt het bedrijfsbelang wanneer flexwerk innovatie en het binden van talent hindert.

In de publicatie staan ook praktische tips over hoe de OR flexwerk en werkdruk in de onderneming kan beïnvloeden:

  • Beinvloed op strategisch niveau werkdruk en flexwerk, door het formuleren van een heldere visie op de uitdagingen van alle partijen en het benoemen van de meerwaarde van de OR bij het aangaan van die uitdagingen.
  • Breng het perspectief van jongeren in bij beleidsvorming. Betrek hiervoor jongeren bij de ondernemingsraad. Benader hen persoonlijk op de voor hen relevante onderwerpen en vraag om gedurende een afgebakende periode een bijdrage te leveren aan de OR.
  • Maak gebruik van de Jongerentoets: een gerichte set vragen die de OR helpt het gesprek te starten over negatieve effecten van werkdruk en flexwerk en de opvang daarvan.

Daarnaast staan in de publicatie enkele handige tips hoe de OR een netwerk onder jongeren kan opbouwen.

Wilt u meer weten over onze ervaring met werkdruk en flexwerk of hoe u jongeren bij de OR kunt betrekken? Neem dan contact met ons op.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten