Succesvolle kennissessie Basis & Beleid en Montae & Partners

Publicatiedatum: 19/05/2023
Tags: Medezeggenschap - Wetgeving
Auteur: Reinier Stroo

Een goede opkomst, positieve reacties en meerdere verzoeken om een vervolg te organiseren. Daarmee was de kennissessie die Basis & Beleid samen met Montae & Partners organiseerden een succes.

Stuur ons een bericht als je:
- Uitgenodigd wilt worden voor de volgende kennissessie
- Een suggestie hebt voor een onderwerp waar de kennissessie over moet gaan

Zo’n dertig leden van diverse ondernemingsraden (OR's) uit zeer diverse sectoren kwamen naar het Montae-kantoor in Rijswijk op 19 april. Naast een lunch kregen ze vooral inhoudelijke kennis opgediend over het nieuwe pensioenstelsel en hoe je de financiën van je organisatie beoordeelt. Allebei geen makkelijke onderwerpen maar wel belangrijk voor OR’s. Gelukkig werden ze behapbaar gemaakt door Philip le Clercq van Basis & Beleid en Inge Bakker van Montae.

Philip wees de OR-leden de weg in de jaarrekening zoals bedrijven die presenteren. Hoe beoordeel je op basis van de balans, verlies- en winstrekening en kasstroomoverzicht nu of jouw organisatie er goed voor staat? Een aantal formules en de kengetallen die daaruit voortkomen scheppen al de nodige helderheid. Denk aan solvabiliteit, liquiditeit en EBITDA.

Zo lijkt het simpel, maar dat is het niet. Hoe de verschillende kengetallen zich tot elkaar verhouden, is ook van belang. Bovendien hangt wat goed is ook af van het doel van een bedrijf. Een hoge solvabiliteit past bijvoorbeeld niet bij een bedrijf dat snel wil groeien of veel aan innovatie moet doen. En dan verschillen de normen voor de kengetallen ook nog per sector. Toch maar een adviseur inschakelen als het erop aan komt dus.

Niet minder ingewikkeld is het pensioendossier, waar Inge Bakker van Montae & Partners over vertelde. De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk deze maand (mei 2023) over de nieuwe pensioenwet en dus een nieuw stelsel. Als de nieuwe wet er na jaren discussie komt, moeten bedrijven op 1 januari 2027 een nieuwe regeling hebben, in elk geval voor nieuwe werknemers.

Op bedrijven met een eigen pensioenregeling zullen OR’s de komende jaren in gesprek moeten over een nieuwe regeling. Ze mogen meebeslissen over allerlei vragen. Blijven bestaande collega’s in de oude regeling of gaan ze over naar een nieuwe? Hoe compenseer je het verlies aan pensioenopbouw voor de leeftijdsgroep rond de veertig jaar oud? Wat is een goed opbouwpercentage? Hoeveel geld heeft het bedrijf voor de pensioenregeling?

Pensioen is een van de meest kostbare arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Bij de discussie over een nieuwe pensioenregeling is de financiële stand van zaken van een bedrijf van groot belang. Allebei zijn het onderwerpen waar veel OR-leden voor terugschrikken, maar aan Basis & Beleid en Montae & Partners hebben ze twee partijen die daar geen last van hebben.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten