Laat de cijfers werken voor medezeggenschap, check de cijfers voor de financiële continuïteit en duurzame inzetbaarheid

Publicatiedatum: 25/03/2024
Tags: Medezeggenschap - Financieel - Duurzame inzetbaarheid
Auteur: Sten Nouwens

Voor zicht op de continuïteit van een organisatie is het belangrijk dat de ondernemingsraad zich regelmatig laat informeren op het vlak van zowel financiële continuïteit als duurzame inzetbaarheid. Wij zien in de praktijk een toenemende aantal ondernemingsraden dat zich regelmatig verdiept in de beschikbare cijfers over de (financiële) resultaten, omzetontwikkelingen en de rapportages op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) of Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO).

Als je als ondernemingsraad de tijd neemt om te kijken naar deze cijfers en je verdiept in de aannames en de wijze waarop de cijfers tot stand zijn gekomen, ben je goed voorbereid als er een instemmings- of adviesaanvraag komt. Daarnaast biedt deze kennis de mogelijkheid om zelf als ondernemingsraad met initiatieven en voorstellen te komen op het gebied van bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid. Daarbij rekening te houdend met de financiële mogelijkheden van de organisatie, oftewel haalbaar en betaalbaar. Door je goed voor te bereiden en te verdiepen op de verplichte cijfers die je als ondernemingsraad dient te ontvangen, ter voorbereiding van het artikel 24-overleg binnen de organisatie, kun je sneller schakelen op het moment dat het nodig is. Hiermee verbeter je je onderhandelpositie als ondernemingsraad. Je kunt zo meer invloed hebben bij adviesaanvragen over bezuinigingen, reorganisaties en sluiting of bij vraagstukken omtrent pensioenen en (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

Om snel en makkelijk inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en trends hebben wij een aantal hulpmiddelen en werksessies ontwikkeld. De ondernemingsraad kan daarmee snel en effectief aan de gang met de bestuurder over de financiële continuïteit en duurzame inzetbaarheid.

Inzet van de werksessie: check de cijfers financiële continuïteit en duurzame inzetbaarheid

Tijdens de behandeling van advies- en instemmingsverzoeken kan gebruikt worden gemaakt van de check. Deze kun je gebruiken om andere voorstellen vanuit het management door een financiële en duurzame inzetbaarheidsbril te bekijken. Denk daarbij aan de rentabiliteit, solvabiliteit, winstgevendheid, schuldpositie, maar ook omzetverwachtingen en rapportages op het vlak van budgetten, jaarplannen, naleving van afspraken over arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en werk- en rusttijden. Naast de informatie vanuit advies- en instemmingsaanvragen, bieden vooral de financiële jaarcijfers en de benodigde jaarrapportages op het gebied van MVO veel informatie om de check financiële continuïteit en duurzame inzetbaarheid uit te voeren.

Onder deskundige begeleiding leren de deelnemers de verslagen te analyseren en de beschikbare hulpmiddelen te gebruiken. Vervolgens kunnen zij vervolgstappen bepalen in het contact met de WOR- bestuurder. Welke cijfers uit de verslagen zijn relevant en hoe analyseer je deze cijfers om tot aandachtspunten en initiatieven te komen?

Deze check is tijdens een werksessie met de OR in te zetten. Deelnemers aan de sessie waarderen vooral de praktische insteek. Uit ervaring blijkt dat deze sessie in korte tijd veel aandachtspunten oplevert voor OR-leden voor het eerstvolgende overleg met de bestuurder. Hij is ook goed te combineren is met een training van een (nieuwe) ondernemingsraad. Indien gewenst kan de sessie ook digitaal plaatsvinden, als bijvoorbeeld OR-leden verspreid over het land werkzaam zijn.

Interesse?

Heb je belangstelling in de toepassing van de check financiële continuïteit en duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden van de workshop? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten