Outsourcing en politiek primaat

Publicatiedatum: 18/12/2023
Tags: Medezeggenschap - Wetgeving
Auteur: Angélique van de Velde

Onze collega Angelique van de Velde heeft onderstaande column geschreven voor het decembernummer van OR/magazine.

Politiek primaat lijkt soms voor een bestuurder een excuus te zijn om de ondernemingsraad buiten spel te zetten. Een voorbeeld uit de praktijk voor hoe de or daar mee kan om gaan. Stel: een gemeente wil bepaalde werkzaamheden outsourcen. Vervolgens ontstaat discussie of de or adviesrecht heeft over de outsourcing van taken, waarbij sprake is van overgang van onderneming. De werkgever stelt dat hier het primaat van de politiek van toepassing is.
Daarnaast vindt de werkgever dat de spelregels voor de overgang al grotendeels bepaald zijn doordat sprake is van overgang van onderneming op basis van het Burgerlijk Wetboek. In het lokaal overleg met de vakbonden wordt het sociaal plan afgesloten.
De werkgever concludeert dat de rol van de ondernemingsraad op basis hiervan volledig komt te vervallen; geen adviesrecht voor de or.
Mijn advies aan de or was dat hem wel degelijk adviesrecht toekomt voor het hoe én de personele consequenties van de outsourcing, ondanks het primaat van de politiek over het principebesluit tot outsourcing. Dit geldt ook voor het sociaal plan dat de vakbonden in het lokaal overleg afsluiten. De vakbonden sluiten dan weliswaar dit sociaal plan af, maar hiermee komt het adviesrecht van de or niet te vervallen. Nu wilde de werkgever niet toegeven aan het toekennen van het adviesrecht aan de or. Onder druk van een procedure bij de Ondernemingskamer is uiteindelijk een traject gestart om er alsnog samen uit te komen. Het werd een proces van onderhandelen waarbij uiteindelijk de werkgever de eisen van de or inwilligde op de laatste dag dat de or de procedure
bij de Ondernemingskamer kon starten. Er komt een adviesaanvraag conform het verzoek van de or. Weliswaar in een krapper tijdpad dan gewild, maar wel met succes voor het behoud van de adviesrol van de or naast het sociaal plan.

 

 

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten