Angélique van de Velde

Organisatieadviseur

Angélique van de Velde

Ik ben vanuit de rol van (organisatie)adviseur in mijn loopbaan betrokken geweest bij vele en diverse verander- en organisatieontwikkelingstrajecten. Ik geloof in checks and balances vanuit de participatie door medezeggenschap en medewerkers. Het besluitvormingsproces wordt kwalitatief beter doordat alle invalshoeken worden belicht en de implementatie heeft meer draagvlak zodat grotere successen worden behaald. Ik vind het belangrijk en een uitdaging om in complexe reorganisatie/fusie/overnameprocessen alle betrokken partijen met elkaar te verbinden, om tot een zorgvuldig traject te komen met respect voor ieders rol. Hierbij worden tevens de rechtspositionele aspecten en participatie van medewerkers/medezeggenschap goed geborgd en staat het menselijke aspect centraal.

Geniet van

Het vooraf bepalen van de doelen en toegevoegde waarde met opdrachtgever en het uitstippelen van een gedegen en begrijpelijke strategie om de doelen daadwerkelijk te bereiken is een uitdaging. Hierin is het zoeken van de verbindingen en het slaan van bruggen ten behoeve van de strategie en het proces een belangrijke factor. Het (samen)werken met mensen, het afwisselende karakter van het werk, gezien de diversiteit in de klanten en opdrachten en de mate van complexiteit van de dossiers, geven mij energie.

Expertise

 • Advisering en coaching op het snijvlak van arbeidsverhoudingen
 • Organisatieontwikkeling vraagstukken, verandermanagement
 • Fusies/overnames/samenwerking in de private en overheidssector
 • HRM-beleid, waaronder arbeidsvoorwaarden, functiewaarderingstrajecten
 • Medezeggenschapvraagstukken, participatie in brede zin van medewerkers
 • Juridische vraagstukken

CV

 • Register Consultant Duurzame Inzetbaarheid (RCDI)
 • Organisatieadviseur Basis & Beleid, Maarssen
 • Senior adviseur en trainer medezeggenschap en arbeidsverhoudingen MZ services
 • Senior organisatieadviseur en bedrijfsjurist MEDE organisatieadvies
 • Recht en economie in bedrijf en maatschappij

meer medewerkers