Han ter Halle

Organisatieadviseur

Han ter Halle

Een ondernemingsraad is onmisbaar voor goede (sociale) verhoudingen in een organisatie. Aan de ene kant als vertegenwoordiger van de medewerkers, maar tegelijk ook met oog voor de belangen van het bedrijf. Kortom, de ondernemingsraad balanceert op het snijvlak van verschillende belangen, waarbij de kunst is om die goed met elkaar te verbinden tot een gemeenschappelijk belang.

Bij bijvoorbeeld een reorganisatie komt dit allemaal bij elkaar onder grote tijdsdruk. Als OR-lid ben je dan verantwoordelijk voor het geven van een advies waarin jouw collega’s (jouw achterban) zich kunnen vinden. Die kunnen jou aanspreken op welke keuzes je hebt gemaakt in een advies aan de bestuurder.

Dat gaat niet vanzelf. Je zal de nodige kennis moeten opdoen om een goede gesprekspartner te zijn. Een adviseur die je daarbij helpt en ondersteunt is dan vaak meer dan welkom. Zowel bij de inhoud, het proces, de communicatie met je achterban en het advies aan de bestuurder. Mijn jarenlange ervaring met onderhandelingen met werkgevers kan hier goed bij gebruiken.

Geniet van

Ontwikkeling is hierin voor mij een sleutelbegrip. Veranderingsprocessen in een organisatie stellen je als OR-lid danig op de proef. Ik vind het geweldig om te zien dat individuele OR-leden in korte tijd groeien en zich ontwikkelen. Als adviseur kan je daaraan bijdragen door inhoud, proces, training en advies te verenigen op een heel persoonlijke wijze.

Expertise

Ik heb jarenlange ervaring als cao-onderhandelaar in tal van bedrijven en sectoren. De basis hiervan is dat je goed moet communiceren met je achterban. Dat betekent ook dat je moet kunnen en durven aangeven of jouw reactie reëel is. Mijn kracht is om kennis van de materie te koppelen aan werknemersbelangen. Om die vervolgens op een constructieve wijze in te brengen in een onderhandelinsproces.

CV

  • Adviseur medezeggenschap Basis&Beleid
  • Cao-onderhandelaar vakbond De Unie
  • Voorzitter vakbeweging in Vervoer & Logistiek
  • Projectleider Nederlandse Gehandicaptenraad
  • Cao-onderhandelaar Vervoersbond FNV.

meer medewerkers