Alexander van der Meulen

Organisatieadviseur

Alexander van der Meulen

Een ondernemingsraad is geen last, maar een lust. Voor een goed functionerende medezeggenschap is het van belang dat de directie en de OR samenwerken op basis van vertrouwen en transparantie en denken in ‘wij-wij’ en niet in ‘wij-zij’. Uiteraard ieder in zijn eigen rol met bijbehorende verantwoordelijkheden.

Als voormalig OR-voorzitter weet ik hoe waardevol en belangrijk een ondernemingsraad is voor een organisatie. Ik ben betrokken geweest bij diverse complexe en intensieve medezeggenschapstrajecten. Ik ben goed bekend met de diverse stakeholders binnen een bedrijf zoals bestuur/directie, management, RvC en natuurlijk niet te vergeten de medewerkers.

Ook heb ik ervaren hoe waardevol een externe adviseur kan zijn voor een OR. Een OR bestaat immers uit zeer betrokken medewerkers die ‘het erbij doen’ naast hun normale werk. De onderwerpen die een OR op zijn bord krijgt, zijn soms dermate gecompliceerd dat extern advies vaak wenselijk en soms noodzakelijk is. Behalve expertise brengt een externe adviseur een objectieve mening met zich mee waarmee hij de OR een spiegel kan voorhouden en kan helpen de juiste beslissingen te nemen.

Geniet van

Volwaardige medezeggenschap. Een OR die in staat is alle medewerkers een stem te geven. Over de koers van de organisatie en over hun wensen en ambities. Een OR die niet alleen meedenkt maar daadwerkelijk invloed uitoefent op de besluitvorming in de organisatie. Als externe adviseur vind ik het gaaf om hieraan bij te dragen.


Expertise

Adviseren op het gebied van medezeggenschap, arbeidsverhoudingen en -voorwaarden en HR-vraagstukken. Begeleiden en adviseren van ondernemingsraden. Bemiddelen (mediation) bij conflicten (binnenkort MfN-geaccrediteerd).

CV

  • Organisatieadviseur, Basis & Beleid
  • Voorzitter Ondernemingsraad, Balance
  • Business manager, Balance
  • HR-manager, Balance
  • Projectconsultant, Balance
  • Behandelaar Bezwaar- en beroepszaken, UWV en AFM
  • Juridische achtergrond

meer medewerkers