Evert Smit

Organisatieadviseur

Evert Smit

Medezeggenschap en arbeidsverhoudingen boeien me. Ik ben daar ik al m’n hele werkzame leven op verschillende manieren mee bezig. Als adviseur voor ondernemingsraden vind ik het geweldig om een OR, die voor een complex vraagstuk staat, goed door dat moeilijke vaarwater te loodsen. Ik vind dat de democratie niet op moet houden bij de bedrijfspoort en zet mijn kennis en ervaring in voor de medezeggenschap van werknemers. Als onderzoeker en adviseur bij cao-vraagstukken draag ik graag bij aan ‘goede’ arbeidsverhoudingen. De uitdaging daarbij is dat de betrokken spelers hun gemeenschappelijke belangen maximaal realiseren en de conflicterende belangen op adequate wijze uitonderhandelen.

Geniet van

Het samenkomen van de inhoudelijke puzzel en de strategische discussie met opdrachtgevers. Ik ben analytisch aangelegd, maar ook teamspeler. Het mooiste is als die twee samenvallen. “I love it when a plan comes together”, zoals het gevleugelde gezegde van John “Hannibal” Smith - geen familie- van het A-Team luidde.

Expertise

Reorganisaties, fusies en overnames; onderzoek en advies op het gebied van medezeggenschap, cao’s en arbeidsverhoudingen; organisatieontwikkeling.

CV

 • Organisatieadviseur Basis & Beleid, Vleuten
 • Penningmeester Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen
 • Redacteur ‘INZICHT in medezeggenschap’ (Sdu), vanaf september 2015
 • Promotie (PhD), Economics and Business, Universiteit van Amsterdam
 • Universitair docent arbeidsverhoudingen, Universiteit van Tilburg
 • Directeur Basis & Beleid
 • Universitair docent bedrijfssociologie, Erasmus Universiteit
 • Beleidsmedewerker sociaaleconomisch beleid, Havenbedrijf van Rotterdam
 • Sociologie, Universiteit van Amsterdam
 • Lasser, Van der Giessen-de Noord

Publicaties

 • De syndicale onderstroom. Stakingen in de Rotterdamse haven, 1889-2010 Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2013 (proefschrift)
 • Medezeggenschap en organisatieontwikkeling. Vier scenario’s in de praktijk. Van Gorcum, Assen, 2010 (met Marc van der Meer)
 • Vier scenario’s voor de toekomst van de medezeggenschap, Eburon, Delft, 2007 (met Robbert van het Kaar)
 • Hoe de Business Centers van KPN in business bleven, OR Praktijkblad, september 2008
 • Voeten op de vloer. Strategische keuzes in de belangenbehartiging van werknemers. Aksant, Amsterdam, 2005 (met Keimpe Schilstra)
 • Innovatie of imitatie? CAO-vernieuwing op ondernemingsniveau, Elsevier, ‘s-Gravenhage, 2000 (met Marc van der Meer)

meer medewerkers