Simone van Houten

Organisatieadviseur

Simone van Houten

Ondernemingsraden leveren een belangrijke bijdrage aan de besluitvorming in een organisatie, maar dat gaat niet vanzelf. In de ruim 16 jaar die ik werk ik met ondernemingsraden, heb ik veel ondernemingsraden getraind en begeleid in hun OR werk. Als OR voorzitter mocht ik dat ook zelf in de praktijk brengen. Heel leerzaam! Vanuit het trainen van ondernemingsraden heb ik via het begeleiden van ondernemingsraden bij complexe trajecten (overname, sluiting vestiging) nu de stap gemaakt naar het adviseren van ondernemingsraden. Daarbij maak ik gebruik van mijn ruime ervaring in zowel inhoudelijke onderwerpen als groepsinteractie.

Geniet van

De gedrevenheid van veel ondernemingsraadsleden om echt iets te kunnen betekenen voor hun collega’s. En van het lef dat ondernemingsraden tonen wanneer ze goed voorbereid in gesprek gaan met de bestuurder en collega’s, en zo hun standpunten en meerwaarde laten zien. Dan ben ik trots dat ik daar aan heb mogen bijdragen.

Expertise

Strategische vraagstukken, onderzoek, relatie OR en Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT), fusie, overname, reorganisatie/inkrimping, strategische begeleiding van de OR bij complexe advies of instemmingsaanvragen, (schriftelijke) communicatie met de achterban.

CV

  • Organisatieadviseur Basis & Beleid
  • Trainer en adviseur SBI Formaat, sector industrie en communicatie/schrijftrainingen, voorzitter OR SBI Formaat
  • Lid Raad van Advies SOMz (stichting onderzoek medezeggenschap)
  • Postacademische opleiding Management en Organisatie, TIAS Businessschool Tilburg
  • Docent en onderzoeker Universiteit Utrecht
  • Sociale en organisatiepsychologie, RijksUniversiteit Groningen

Publicaties

  • OR benut rechten niet optimaal, 2016. Zeggenschap 2-2016. (PDF artikel)
  • SBI Formaat MonitOR 2015-2016, alle uitkomsten van het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland.
  • OR Insight 2012-2013, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap, 2013. Performa Uitgeverij.

meer medewerkers