Simone van Houten

Organisatieadviseur

Simone van Houten

Een goede dialoog tussen alle stakeholders in een organisatie is een belangrijke basis voor een goede organisatie. Ik mag daar op verschillende manieren aan meewerken.

Als eerste via ondernemingsraden, zij leveren een belangrijke bijdrage aan de besluitvorming in een organisatie, maar dat gaat niet vanzelf. In de ruim 20 jaar dat ik werk met ondernemingsraden, heb ik er veel mogen begeleiden, als adviseur en trainer. Als OR-voorzitter mocht ik dat ook drie jaar zelf in de praktijk brengen.

Daarnaast in trajecten rondom duurzame inzetbaarheid, hoe houdt je de organisatiedoelen en de inzetbaarheid van medewerkers beide duurzaam in balans? Een aanpak die dialoog faciliteert, en tegelijkertijd op inhoud een bijdrage levert, is voor mij een mooie manier van werken die resultaten oplevert.

Verder houd ik me ook op een algemener niveau bezig met arbeidsverhoudingen, door in sectoren onderzoek te doen voor sociale partners, om zo de toekomst van de sector voorbereid en met een goede strategie tegemoet te kunnen zien. En daarnaast door onderzoek naar medezeggenschap te stimuleren en daar waar mogelijk zelf te doen.

Geniet van

De gedrevenheid van veel ondernemingsraadsleden om echt iets te kunnen betekenen voor hun collega’s. Daarnaast ook van het lef dat ondernemingsraden tonen wanneer ze goed voorbereid in gesprek gaan met de bestuurder en collega’s, en zo hun standpunten en meerwaarde laten zien. Dan ben ik trots dat ik daar aan heb mogen bijdragen.

Expertise

Strategische vraagstukken, onderzoek, relatie OR en Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT), fusie, overname, reorganisatie/inkrimping, strategische begeleiding van de OR bij complexe advies of instemmingsaanvragen, (schriftelijke) communicatie met de achterban.

CV

  • Organisatieadviseur Basis & Beleid
  • Trainer en adviseur SBI Formaat, sector industrie en communicatie/schrijftrainingen, voorzitter OR SBI Formaat
  • Lid Raad van Advies SOMz (stichting onderzoek medezeggenschap)
  • Postacademische opleiding Management en Organisatie, TIAS Businessschool Tilburg
  • Docent en onderzoeker Universiteit Utrecht
  • Sociale en organisatiepsychologie, RijksUniversiteit Groningen

Publicaties

  • OR benut rechten niet optimaal, 2016. Zeggenschap 2-2016. (PDF artikel)
  • SBI Formaat MonitOR 2015-2016, alle uitkomsten van het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland.
  • OR Insight 2012-2013, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap, 2013. Performa Uitgeverij.

meer medewerkers