Bedankt Evert!

Publicatiedatum: 15/12/2022
Tags: Overig

Op 1 september 1994 kwam Evert bij Basis & Beleid in dienst. Na 7.379 werkdagen heeft Evert de aow-gerechtigde leeftijd bereikt, en is het dan toch echt tijd om afscheid te nemen en hem heel hartelijk te bedanken voor zijn bijdrage aan ons bureau.

Evert met pensioen

Afgelopen 30 november hebben we stilgestaan bij het pensioneren van Evert, en hebben we ons uitgestelde 30 jarig jubileum als bureau gevierd met een goed bezochte bijeenkomst in Utrecht. Evert heeft zijn visie gegeven over de belangrijkste ontwikkeling op arbeidsverhoudingen en medezeggenschap sinds 1994. Een van zijn conclusies is dat de sociale instituten in de polder nauwelijks gewijzigd zijn, maar wel aan erosie onderhevig zijn. Voor het behoud van de polder is het van belang dat zowel vakbonden als werkgevers blijven werken aan hun representativiteit. Mogelijk kunnen de nadelen van het freeriders-effect ondervangen worden door ‘selective benefits’ voor aangesloten leden. Versterking aan beide zijden is nodig om de polder in balans te houden en het bestaansrecht te borgen.

4 scenario’s voor medezeggenschap

Evert was mede-auteur van het boek ‘Medezeggenschap en organisatie-ontwikkeling, vier scenario’s in de praktijk’ (2010). Uit zijn reflectie blijkt dat geen van de 4 scenario’s een overduidelijke waarheid is geworden. Het uitstapje van Jumbo om in 2017 een arbeidsvoorwaardenregeling met de ondernemingsraad af te sluiten, is alweer herzien en heeft landelijk geen opvolging gekregen. Ondanks de soms harde onderhandelingen, blijft de cao dus haar meerwaarde bewijzen. De OR is dus niet op weg een ‘bedrijfsbond’ te worden. Ook ontwikkelt de OR zich, tot teleurstelling van Evert, niet tot ‘vakbondspartner’. In onze adviespraktijk sturen we altijd aan op afstemming en samenwerking tussen beiden. Dat versterkt alleen maar elkaars positie. Rolzuiverheid is wel van belang. De OR gaat over de beoordeling van nut & noodzaak. De vakbond over het opvangen van de sociale consequenties.

Afgenomen invloed medezeggenschap

De rol van strategische medezeggenschap en de rol als partner in organisatieontwikkeling liggen dicht bij elkaar. In de afgelopen 28 jaar heeft Evert moeten constateren dat in veel organisaties de formele zeggenschap steeds meer is verschuiven naar concerns, al dan niet in het buitenland. De medezeggenschap is onvoldoende in staat geweest deze ontwikkeling te volgen. Effect is dat de OR aan invloed heeft ingeleverd. Gechargeerd is de Nederlandse bestuurder slechts uitvoerder van besluiten die elders, en buiten zijn invloedsfeer, worden gemaakt. Dat maakt dat ook deze beide scenario’s onder druk staan. De OR zou daar veel alerter op moeten zijn en haar invloed in het (internationele) concern moeten vergroten. Bijvoorbeeld door het naleven van het structuurregime, als dat van toepassing is. Tot grote ergernis van Evert, constateert hij dat dit in de praktijk niet altijd wordt nageleefd. Sterker nog: het wordt getraineerd of zelfs getorpedeerd. “En dat terwijl niet-nakoming notabene een economisch delict is”.

Bedankt!

De afgelopen 28 jaar hebben de (oud-) collega’s veel van Evert geleerd. Als docent arbeidsverhoudingen was hij haarscherp op de rolzuiverheid van partijen en het belang van goed functionerende arbeidsverhoudingen. Met zijn brede kennis en interesses, strategische en bedrijfseconomische kijk, aandacht voor details en adviesvaardigheden heeft hij vele sociale partners, ondernemingsraden  en hun directies geadviseerd. Vaak heeft dat geleid tot betere randvoorwaarden bij reorganisaties of sluitingen, of zelfs tot afzien van sluiting. Het team van adviseurs staat klaar om Evert op te volgen en zijn gedachtegoed verder te verspreiden. Het zal niet makkelijk worden zijn niveau te evenaren, maar we zijn er helemaal klaar voor.

Evert bedankt!

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten