Scholing van de OR

Scholing van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad van bedrijf wil haar rol zo professioneel als mogelijk vervullen. Het volgen van een training draagt bij aan verdere medezeggenschapsontwikkeling binnen uw organisatie.

Ondernemingsraden die graag zelf een advies- of instemmingstraject willen vormgeven, maar waar nog kennis en/of vaardigheden ontbreken, geven we graag een training-on-the-job in de vorm van een werkconferentie. Samen met de adviseur wordt gewerkt met de actuele aanvraag en gaat de ondernemingsraad aan de slag.

Ondernemingsraden die starten, of op specifieke punten hun kennis willen verbreden, zijn ook op hun plaats bij Basis & Beleid. Het volgen van een training draagt bij aan verdere medezeggenschapsontwikkeling binnen de organisatie. Tijdens deze trainingen wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de actuele ontwikkelingen en uitdagingen binnen het bedrijf.

De adviseurs worden veel door ondernemingsraden ingeschakeld bij adviesaanvragen, om als extern deskundige nut en noodzaak van voorgenomen maatregelen te onderzoeken. We hebben daarom niet alleen theoretische, maar ook veel praktische kennis en ervaring.

Waarom Basis & Beleid voor OR training?

  • Visie: overtuigd van de toegevoegde waarde van een OR voor een organisatie
  • Expertise: economen, juristen, Arbo- en organisatiedeskundigen
  • Grote ervaring met medezeggenschap en gevoel voor arbeidsverhoudingen
  • Directe koppeling van theorie en praktijk