Ondernemingsraden en duurzame inzetbaarheid

Publicatiedatum: 19/10/2020
Tags: Duurzame inzetbaarheid - Medezeggenschap

Basis & Beleid voert voor sociale partners onderzoeken uit naar en geeft advies over Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers bij verschillende organisaties in vele sectoren. Steeds meer werkgevers hebben dit strategische organisatiethema op de agenda staan, gelet op vergijzing en steeds snellere ontwikkelingen op het vakgebied en technologie.

Het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers is een uitdaging; hoe houd je de werknemers fit, gemotiveerd en met plezier aan het werk, met tevens voldoende aansluiting op de ontwikkelingen in het werk, het vak, bedrijf en de maatschappij? De coronacrisis versterkt de noodzaak van aandacht voor dit thema nog meer dan voorheen.

Voor de OR zijn deze strategische organisatie- en HR-uitdagingen bij uitstek onderwerp van gesprek. Om als OR goed beslagen ten ijs te komen is het van belang te weten:

  • wat de reikwijdte van het begrip duurzame inzetbaarheid is (niet alleen een groene appel en de sportschool);
  • wat belangrijke randvoorwaarden zijn;
  • hoe je de medewerkers hierin betrekt;
  • hoe duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke inspanning wordt van medewerker, OR en organisatie.

Er zijn beproefde aanpakken voor onderzoek en advies op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Basis & Beleid adviseert ondernemingsraden om dit onderwerp op de juiste manier te agenderen in het overleg met de werkgever, maar ook om de link te leggen met de afspraken tussen sociale partners en in cao’s, de verbinding te maken en dit te versterken. De dialoog voeren en ook het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen is hierbij het uitgangspunt.

Zo gaan we bijvoorbeeld met een OR uit de gemeentelijke sector aan de slag met het advies van de VNG werkgroep verlof & vitaliteit in de jaarlijkse training van de OR. De werkgroep heeft als uitgangspunt gesteld dat het stimuleren van de vitaliteit van medewerkers maatwerk is, want niet elke gemeente is hetzelfde en niet elke medewerker is hetzelfde. Cao-partijen, verzameld in de werkgroep, hebben daarom criteria ontwikkeld die voor alle gemeenten gelden als de norm voor hun vitaliteitsbeleid. Elke gemeente moet aan deze criteria voldoen.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten