Eerder stoppen met werken of vitaal tot aan het pensioen?

Publicatiedatum: 18/12/2020
Tags: Duurzame inzetbaarheid
Auteur: Caroline van Wessem

In het pensioenakkoord is onder andere afgesproken dat er een bedrag van 960 miljoen beschikbaar gesteld wordt om werkenden tot hun AOW-leeftijd inzetbaar houden en de mogelijkheid te bieden voor oudere medewerkers met een zwaar beroep om eerder kunnen stoppen met werken. De uitwerking van deze afspraak is de subsidieregeling DIEU (Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden). Het is een tijdelijke regeling, waarbij subsidie mogelijk is voor sectorafspraken waar Duurzame Inzetbaarheid en eerder stoppen met werken gecombineerd worden.

Eerder stoppen met werken?

In veel sectoren wordt aandacht besteed aan het wegnemen of verminderen van zware werkomstandigheden. Een andere kijk op de organisatie van het werk, nieuwe technologieën en  betere hulpmiddelen hebben er toe geleid dat veel beroepen fysiek minder belastend zijn geworden in de laatste decennia. Toch zijn er nog steeds sectoren waarin bepaalde beroepen zo belastend zijn, dat medewerkers in die beroepen niet op een goede manier hun pensioen kunnen halen. Of waar de arbeidsomstandigheden vroeger zo zwaar waren dat medewerkers die toen al werkten, nu slijtageklachten hebben en daardoor niet tot aan de pensioenleeftijd het werk op een goede manier vol kunnen houden. Per 1 januari 2021 kunnen werkgevers vijf jaar lang met oudere werknemers afspraken maken over eerder stoppen met werken, zonder dat de regeling fiscaal wordt aangemerkt als een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden). Daarnaast is het voor sectoren mogelijk subsidie aan te vragen om deze regeling mede te financieren.

Investeren in duurzame inzetbaarheid?

Zoals hierboven beschreven is de mogelijkheid om eerder te stoppen een tijdelijke maatregel.  Het is daarom noodzakelijk dat tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het versterken van duurzame inzetbaarheid van werkenden en het verbeteren van de kwaliteit van het werk, zodat op termijn alle werkenden in staat moeten zijn om hun werk op een goede manier vol te houden tot aan hun pensioen. Daarom wordt er ook subsidie verstrekt op activiteiten die de duurzame inzetbaarheid in sectoren moeten versterken.

Is dit een optie voor mijn sector?

Sociale partners in alle branches en sectoren kunnen een aanvraag indienen bij SZW. Vanaf 1 januari 2021 kan iedere sector een bedrag van € 20.000 euro aanvragen om de sectorale knelpunten in kaart te brengen en een activiteitenplan op te stellen. Daarna kan een sector subsidie aanvragen: in ieder geval voor de Duurzame Inzetbaarheidstrajecten (maximaal 50% subsidie) en daarnaast voor de regeling Eerder Uittreden (maximaal 25% subsidie). Daarnaast geldt dat een sector alleen maar subsidie krijgt voor een RVU regeling als er ook geïnvesteerd wordt in duurzame inzetbaarheid (75% - 25%).

Basis & Beleid biedt onderzoek, begeleiding van werkgroepen, adviestrajecten, trainingen en pilots om te komen tot maatregelen voor duurzame inzetbaarheid waar u echt wat aan heeft. 

Wilt u maar weten? Neem dan contact op met Reinier Hoogendorp (06-20400425) of Caroline van Wessem (06-10289889).

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten