Duurzame inzetbaarheid voor Piet

Publicatiedatum: 11/12/2017
Tags: Duurzame inzetbaarheid
Auteur: Reinier Hoogendorp

Duurzame Inzetbaarheid is niet ‘sexy’ maar het is wel een ‘trending topic’. Dat bleek tijdens OR-live waar we de workshop ‘Duurzame Inzetbaarheid: wat is het, wat zijn de trends en wat doen anderen?’ gaven. De rij was vele malen groter dan het aantal beschikbare plaatsen.

Duurzame Inzetbaarheid is ontastbaar

In de zaal zaten ondernemingsraden uit de zorg, overheid, industrie, financiële dienstverlening en non-profit organisaties. En iedereen had hetzelfde gemeen: Duurzame inzetbaarheid is belangrijk, maar ook zo ontastbaar. Basis & Beleid herkent dat ook in haar adviespraktijk. Meestal komt dat doordat:

  • Inhoud en proces vaak door elkaar heen lopen: ‘Wat betekent DI bij ons?’ en ‘Hoe gaan we duurzame inzetbaarheid oppakken?’
  • Er een duidelijke wil is om ‘actuele of toekomstige problemen’ op te lossen, maar dat die problemen niet altijd duidelijk zijn.
  • Het vertrekpunt van (vertegenwoordiging van) werkgever en (vertegenwoordiging van) werknemer vaak wezenlijk anders is. Het komt nog wel eens voor dat beiden vinden dat de ander aan zet is.
  • Dat (terecht) alle stakeholders betrokken zijn bij de discussie, maar dat niet altijd duidelijk is welke rol directie, management, werknemers, OR of vakbonden hebben in de verschillende fasen (verkennende discussie, onderzoek, beleidsvorming, implementatie en evaluatie).

Code Duurzame Inzetbaarheid

Tijdens de workshop hebben we de Code Duurzame Inzetbaarheid besproken. De code definieert en scheidt inhoud en proces. Uitkomst van de verkennende discussie over duurzame inzetbaarheid kan dus goed zijn dat partijen de code onderschrijven, en besluiten om aan de hand van de code onderzoek te doen naar de mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid te versterken.

In het opvolgende onderzoek is een goede ‘nulmeting’ essentieel: wat doen we al met duurzame inzetbaarheid? Wat zijn de effecten daarvan? Welke knelpunten worden ervaren, nu en in de toekomst? Welke wensen zijn er? Welke zorgen en aandachtspunten? Een goede nulmeting maakt duidelijk welke problemen er nu zijn en welke mogelijk in de toekomst kunnen ontstaan. Daardoor is het mogelijk om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. In de beleidsvorming komen deze keuzes en prioritering weer terug. En kunnen acties worden benoemd, geprioriteerd, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Piet

Wij realiseren ons dat ook met deze toelichting duurzame inzetbaarheid ontastbaar blijft. Daarom hebben wij tijdens OR-live Piet geïntroduceerd. Piet is 55 jaar en stratenmaker van beroep. In ieder onderzoek dat we uitvoeren, nemen we Piet (in ons achterhoofd) mee. Piet houdt ons scherp. Omdat we ons telkens afvragen: ‘wat heeft Piet nodig om zijn inzetbaarheid te versterken’ en ‘hoe helpt dit hem en de organisatie’? Piet helpt ons ook om duurzame inzetbaarheid concreet te maken. Uiteindelijk is duurzame inzetbaarheid ‘maatwerk’. In ieder bedrijf of branche zullen uitkomsten uit het onderzoek verschillend zijn. Is het werk anders of anders georganiseerd. Zijn huidige of toekomstige knelpunten verschillend of is er een andere prioritering. Daarom willen we je ook graag laten kennismaken met Yvonne, Marie-Jose, Jan en Marco.

Wil je weten hoe zij de eigen inzetbaarheid kunnen versterken? Of wat er mogelijk is in je eigen organisatie? Neem dan even contact met ons op. We lichten het graag toe.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten