Hans Oosterhuis

Organisatieadviseur

Hans Oosterhuis

In mijn loopbaan heb ik veel te maken gehad met ondernemingsraden, meestal als  bestuurder. Ik heb ervaring in verschillende bedrijfstakken (waaronder industrie, dienstverlening en banken) en ik heb geleerd dat een constructieve samenwerking tussen directie en ondernemingsraad het beste resultaat oplevert. De laatste jaren heb ik via mijn lidmaatschap van de GMR van een scholengroep en mijn lidmaatschap van de medezeggenschapsraad van een pensioenfonds ook ervaring opgedaan vanuit de organisatie. Graag zet ik al deze expertise in om ondernemingsraden zo goed mogelijk bij te staan.

Geniet van

Het bekijken van ieder probleem dat langskomt op zijn eigen en unieke karakter. Geen advies- of instemmingsaanvraag is hetzelfde en zeker in de huidige turbulente tijden moet er creatief en flexibel worden mee gedacht.

Mijn kracht is om met de ondernemingsraad de plannen van de directie van meerdere kanten te bekijken en alternatieven aan te dragen. Ondernemingsraden hebben vaak zelf veel expertise over hun bedrijf. Samen met mijn onderzoekende houding èn kennis van andere bedrijven en bedrijfstakken kunnen we vaak meer bereiken.

Expertise

Strategie, reorganisaties, veranderprocessen, brede bedrijfskundige ervaring.

CV

Interimdirecteur en (strategisch)consultant
Directeur van diverse grote advocatenkantoren
Consultant gespecialiseerd in strategie, veranderprocessen en commercialisatie
Managementfuncties Forbo Concern
Bankier ABN-Amro

meer medewerkers