Frank Hendriks

Organisatieadviseur

Frank Hendriks

Ik heb veel ervaring met de ondersteuning van ondernemingsraden en vakbonden, vooral in de sectoren vervoer, industrie en voeding. Voor mij is een financiële analyse meestal het vertrekpunt, maar ik plaats die altijd in zijn context. Dat kan gaan om de strategie en de organisatie van het bedrijf, maar ook om de verhoudingen tussen cao-partijen. Ik kom op voor de belangen van mijn klant zonder mijn onafhankelijkheid te verliezen.

Geniet van

Het helpen van ondernemingsraden om de informatieachterstand en het verschil in macht met het management recht te trekken. Werknemers weten vaak heel veel van hun eigen bedrijf, maar dat wordt doorgaans genegeerd in de besluitvorming. OR-leden kunnen daardoor onzeker zijn. Ik ondersteun hen hierbij door hun kennis van het bedrijf te verbinden met mijn expertise. Als ik er in slaag om met mijn financiële deskundigheid en ervaring met organisatieverandering werknemers invloed te geven dan geeft me dat voldoening.

Expertise

Fusies en overnames, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en arbeidstijden.

CV

  • Organisatieadviseur en vanaf 2011 directeur, Basis & Beleid Organisatieadviseurs B.V., Vleuten
  • OR-adviseur, Werkplaats voor Medezeggenschap (WVM)
  • Adviseur fusies, reorganisaties, en arbeidsvoorwaarden, FNV Bondgenoten
  • Hoofd adviesgroep; adviseur fusies, reorganisaties en sectorbeleid, Vervoersbond FNV
  • Economisch onderzoeker, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
  • Sociale wetenschappen, Universiteit van Utrecht

meer medewerkers