Aafke Luimstra

Organisatieadviseur

Aafke Luimstra

Duurzame inzetbaarheid krijgt gelukkig steeds meer aandacht, maar de mate van succes is afhankelijk van het vermogen om het niet als een geïsoleerd thema te benaderen. Duurzame inzetbaarheid is een integraal onderdeel van de management agenda. Dat is waar ik in geloof.

In mijn werk als organisatieadviseur bij Basis & Beleid put ik uit een ruime praktijkervaring in HR-management. Duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers zijn voor mij daarin steeds een belangrijke rode draad geweest. Ik heb veel samengewerkt met ondernemingsraden en geleerd waar daadwerkelijk stappen zijn gezet in duurzame inzetbaarheid, sprake is van een goede samenwerking en gedeelde visie van directie en ondernemingsraad.

Ik ondersteun ondernemingsraden en werkgevers bij het beantwoorden van de vraag hoe zij hun werknemers duurzaam kunnen inzetten, in hun eigen context, want er is geen ‘one size fits all’.

Geniet van

Samen nieuwe oplossingen vinden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid van werknemers maar die ook bijdragen aan de productiviteit van de organisatie. Het kan leuker én het kan effectiever.

Expertise

Duurzame inzetbaarheid, Organisatievernieuwing, procesbegeleiding, onderzoek, medezeggenschap

CV

Organisatieadviseur Basis & Beleid
Manager Human Resources Strukton Rail Nederland bv
Manager Human Resources Twynstra Gudde Management Consultants bv
Master of Psychodynamic Counseling: theorie en praktijk van het werken met onbewuste dynamiek in organisaties  - Universiteit Utrecht
Post HBO personeelswetenschappen

meer medewerkers